Carend Congres: filosoof Menno de Bree

Auteur: Carend Congres redactie
02.12.2022
Carend Congres: filosoof Menno de Bree
Auteur: Carend Congres redactie
02.12.2022

Op 16 maart 2023 organiseert Carend zijn eerste multidisciplinaire congres over palliatieve zorg. De komende maanden zullen we de sprekers aan U voorstellen. Vandaag Menno de Bree, filosoof.

De workshop van Menno de Bree over filosofie en ethiek rond palliatieve zorg en de zorg rond het levenseinde is een absolute aanrader. Menno weet zijn publiek op ontroerende, ontnuchterende en soms ironische wijze een spiegel voor te houden. 

In deze workshop vraagt hij ons na te denken over onze visie op dood. Als je dat doet, heb je je te verhouden tot een aantal fundamentele kwesties, zoals bijvoorbeeld: is de dood het einde van het leven, of een overgang naar iets anders. Is de dood een kwaad of een goed? Mag je je eigen dood bewerkstelligen? 

Filosoof Menno de Bree bespreekt deze vragen en schetst de mogelijke posities die je in kunt nemen. Op deze manier kun je je eigen denkbeelden aanscherpen, en begrijp je wellicht beter (en sneller) waarin anderen afwijken van jouw ideeën.  


Menno de Bree (1974) studeerde filosofie en werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Sinds 2003 doceert hij ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor zijn onderwijs daar ontving hij meerdere studentenprijzen. Verder verzorgt De Bree denktrainingen voor professionals en is hij actief als publieksfilosoof (o.a. Forum Groningen en The School of Life). Op internet zijn zijn talks voor Brainwash en TEDx te vinden. Elke zaterdag verschijnt er een column van zijn hand in het Financieele Dagblad. De eerste bundeling verscheen eind 2018 onder de titel 'Het eeuwig tekort. Over werk, liefde, geluk en ander ongemak.' In het voorjaar van 2023 verschijnt een tweede selectie onder de titel ‘Een enorme naakte vrouw’.  


Programma en inschrijving

U kan zich via deze link inschrijven voor het congres.

U vindt een uitgebreide beschrijving van het gehele programma hier.


Foto header: Hester Doove.