Carend Congres: plenaire lezing Palliatieve Sedatie

Auteur: Carend Congres Redactie
13.11.2022
Carend Congres: plenaire lezing Palliatieve Sedatie
Auteur: Carend Congres Redactie
13.11.2022
Er is erg veel vraag naar kennis en kunde omtrent palliatieve sedatie en om die reden brengt Carend tijdens zijn eerste congres een plenaire lezing over dit onderwerp. Internist-oncoloog Sabine Netters zal uitgebreid ingaan op de indicatie, de uitvoering, de communicatie, maar ook op de belangrijke wijzigingen in de recente herziening van de richtlijn. **Palliatieve sedatie** Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Doel is het lijden te verlichten. Palliatieve sedatie die zorgvuldig en op de gebruikelijke medische wijze wordt toegepast bekort het leven niet. De patiënt komt te overlijden aan de onderliggende ziekte. Levenseinde zorg is altijd ingrijpend, voor de patiënt en diens naasten, maar ook voor de arts en andere betrokken zorgverleners. Palliatieve sedatie is een vergaande en complexe medische handeling. De richtlijn palliatieve sedatie biedt het professionele kader voor de indicatiestelling van palliatieve sedatie, de randvoorwaarden, het besluitvormingsproces en de uitvoering. **Belangrijkste aanpassingen in herziene richtlijn** * Expliciete aandacht voor de multidisciplinaire aanpak bij (het proces van) palliatieve sedatie. * Meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie als onderdeel van palliatieve zorg. Door tijdig het gesprek over mogelijkheden van behandelingen en wensen rondom het sterven te voeren, kunnen patiënten hun persoonlijke keuzes op tijd maken en kenbaar maken. * Meer informatie over en concrete handvatten voor voorlichting aan patiënten en naasten. * Expliciet toegevoegd zijn de indicatiestelling bij patiënten met dementie en bij patiënten met verstandelijke beperkingen. * Het doseringsschema van medicatie is aangepast op basis van voortschrijdend medisch inzicht. * Er is meer aandacht voor proportionele sedatie. * De onderwerpen acute en intermitterende sedatie zijn fors uitgebreid. * Het lijden hoeft niet alleen lichamelijk van aard te zijn, existentieel lijden speelt ook een rol. Existentieel lijden is bijvoorbeeld het ervaren van 'zinloosheid of leegte' in de laatste levensfase. ![sabine netters.jpg](https://www.carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/sabine%20netters.jpg) Internist-oncoloog Sabine Netters ----- **Programma en inschrijving** U kan zich via deze [link](https://carend.nl/congres) inschrijven voor het congres. U vindt een uitgebreide beschrijving van het gehele programma [hier](https://carend.nl/artikel/carend-congres-leven-toevoegen-aan-de-dagen-op-16-maart-2023). ![IMG_5013.jpg](https://carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/IMG_5013.jpg)