Carend Congres: workshop euthanasie door Joyce de Bruin

Auteur: Carend Congres Redactie
13.11.2022
Carend Congres: workshop euthanasie door Joyce de Bruin
Auteur: Carend Congres Redactie
13.11.2022
Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere arts hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat u om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en wanneer niet ingewilligd worden? In de workshop 'Euthanasie in de praktijk' zal Joyce de Bruin, arts bij het Expertisecentrum Euthanasie, uitgebreid ingaan op de praktijk van euthanasie in Nederland. Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De Euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding) benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Tijdens de workshop Euthanasie in de praktijk bespreken we uitvoerig elk beslismoment in het euthanasietraject. De workshop is ook interessant voor niet-artsen die wel betrokken zijn bij euthanasietrajecten. We maken gebruik van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en videomateriaal. Verder komen praktische zaken en formulieren aan bod waarmee een arts te maken krijgt bij een euthanasieverzoek. ![joyce de bruin.jpg](https://www.carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/joyce%20de%20bruin.jpg) Joyce de Bruin, arts Expertisecentrum Euthanasie ----- Foto's: Expertisecentrum Euthanasie **Programma en inschrijving** U kan zich via deze [link](https://carend.nl/congres) inschrijven voor het congres. U vindt een uitgebreide beschrijving van het gehele programma [hier](https://carend.nl/artikel/carend-congres-leven-toevoegen-aan-de-dagen-op-16-maart-2023). ![IMG_5013.jpg](https://carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/IMG_5013.jpg)