Carend Congres: workshop over mantelzorg

Auteur: Carend Congres Redactie
13.11.2022
Carend Congres: workshop over mantelzorg
Auteur: Carend Congres Redactie
13.11.2022

Dian Paasman en Maaike Haan zijn onderzoekers naar mantelzorg. De druk op mantelzorgers is groot en zal in het komend decennium door allerlei maatschappelijke veranderingen nog verder toenemen. In deze workshop nemen Paasman en Haan het publiek mee in de wijze waarop we mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Waarom lijkt de mantelzorger van de patiënt in de palliatieve fase onzichtbaar?

Onderzoeker Maaike Haan daarover in een interview met Movisie: ‘Waar die onzichtbaarheid in zit, is niet zozeer het werk dat de mantelzorger verricht of het feit dat iemand mantelzorger is. Minder zichtbaar is wat het met iemand doet en wat het voor hem betekent. Wat beleeft en ervaart iemand en hoe verhoudt zich dat in de relatie tot degene die ziek is? Voor de omgeving, dat kunnen de familie, buren, professionele zorg of vrijwilligers zijn, is die beleving soms minder invoelbaar of begrijpelijk. In de interviews zie ik terug dat sommige mantelzorgers zich daardoor eenzaam voelen.’ ‘We vinden het erg wanneer iemand sterft, en dan gaat alle aandacht, ook vaak de professionele aandacht, uit naar de patiënt. Dat willen mantelzorgers zelf ook. “Het gaat nu niet om mij maar om hem” zeggen ze dan. Daardoor kan de mantelzorger zich geïsoleerd voelen en blijven zijn emoties ‘onzichtbaar.’

Deze workshop is interessant voor zorgverleners, maar ook voor bestuurders, beleidsmakers én mantelzorgers zelf.


Programma en inschrijving

U kan zich via deze link inschrijven voor het congres.

U vindt een uitgebreide beschrijving van het gehele programma hier.

Foto: Istock

IMG_5013.jpg