CONGRES

Proactieve zorgsymposium 'Als je begrijpt wat ik bedoel'

Proactieve zorgsymposium 'Als je begrijpt wat ik bedoel'

Proactieve zorgplanning (PZP) krijgt binnen de zorg steeds meer aandacht. PZP is het vooraf goed doorspreken van wensen, behoeften en onzekerheden met de patiënt en alle betrokkenen over de toekomst bij ernstige ziekten of verhoogde kwetsbaarheid. Welke behandelingen zou iemand nog wel willen en welke niet meer? Maar ook: waar liggen de grenzen van de geneeskunde? Wat wil iemand nog weten over wat hem te wachten staat bij de behandeling, maar ook later als de stervensfase begint.

PZP is niet één gesprek, maar een continu én dynamisch traject tussen de zorgverlener, de patiënt of cliënt en zijn naasten over actuele en toekomstige levensdoelen en keuzes die er te maken zijn.

Accreditatie is aangevraagd (ABAN, V&VN, NVDA, Kabiz, NvPPO, NAPA, VSR en voor geestelijk verzorgers).
Kosten zijn 159,00 euro. Leden van V&VN, NVDA en de NvPPO krijgen 10% korting (wel Carend-account aanmaken bij 'Mijn Carend'). Studenten en vrijwilliger kunnen naar binnen voor 75,00 euro (alleen bij aanmelding via studentenmail adres. Bij misbruik van deze coulanceregeling nemen wij maatregelen).
Wil je met drie of meer mensen naar het symposium, dan kan je op factuur (van je werkgever) betalen. Mail naar congres@carend.nl als je dit wil.
Algemeen
10 april 2024
13:00 - 17:00
Jaarbeurs Utrecht

Waarom?

Proactieve zorgplanning speelt zich af op alle terreinen van de zorg, zowel in de huisartsenpraktijk, in het verpleeghuis, maar ook in het ziekenhuis. Idealiter vindt PZP op tijd plaats, in de rust van de spreekkamer of tijdens een reguliere visite, soms gebeurt het veel te laat in acute situaties in het midden van de nacht op de spoedeisende hulp waarbij ‘onbekende’ dokters moeten beslissen of het nog wel zinvol is om naar de Intensive Care te gaan. De waarde van proactieve zorgplanning is groot, zo blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek en wordt binnen de zorg breed omarmd. Toch schuilt daar een gevaar in: want wordt PZP niet soms een doel op zich, in plaats van een middel om te streven naar de beste kwaliteit van leven.

Daarnaast liggen er grote uitdagingen op het gebied van communicatie en overdracht; beiden elementaire onderdelen van goede proactievezorg planning. Maar hoe krijgen we dat in Nederland beter voor elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat afspraken en keuzes, die ook nog in de tijd kunnen veranderen, voor alle zorgverleners, 24 uur per dag zijn in te zien? Dus ook op de huisartsenpost of in het ziekenhuis aan de andere kant van het land tijdens een vakantie?

Voor wie?

Tijdens dit interactieve symposium zullen we de snelle opkomst van goede proactieve zorgplanning met al deze aspecten uitgebreid beschouwen. Het congres is multidisciplinair en bestemd voor zorgverleners uit alle lijnen van de zorg: specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en ook beleidsmakers.

Het symposium is voor iedereen toegankelijk, ook voor patiënten en naasten.

Kosten zijn 159,00 euro. Leden van V&VN, NVDA en de NvPPO krijgen 10% korting (wel Carend-account aanmaken bij 'Mijn Carend'). Studenten en vrijwilliger kunnen naar binnen voor 75,00 euro (alleen bij aanmelding via studentenmail adres. Bij misbruik van deze coulanceregeling zullen wij maatregelen moeten nemen).

Helaas zijn de kosten iets hoger dan vorig jaar, omdat we bij Carend na drie jaar ook niet ontkomen aan het indexeren van onze congreskosten op basis van de inflatiecijfers en stijgende kosten.

Programma

Datum Type Onderwerp Spreker(s)
13:00 - 13:05 Lecture Opening
Sander de Hosson
Longarts, expert en schrijver over palliatieve zorg
13:05 - 13:50 Lecture De vernieuwde richtlijn Proactieve zorgplanning
Nienke Fleuren
Specialist ouderengeneeskunde Amsterdam UMC
13:50 - 14:30 Lecture Ervaringen uit de eerste lijn
Brenda Ott
Huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde
14:30 - 15:00 Lecture PZP is een middel en geen doel op zich
Sabine Netters
Internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg
15:00 - 15:30 Proactieve Pauze
15:30 - 16:15 Lecture Digitalisering en PZP
Dave Tjan
Anesthesist Ziekenhuis Gelderse Vallei
Emmy Maats
Arts-onderzoeker Pro-actieve Zorgplanning
16:15 - 17:00 Lecture Proactieve zorgplanning op de SEH en de IC
Diederik Gommers
Intensivist Erasmus UMC
13:00 - 13:05
Lecture
Opening
Sander de Hosson
Longarts, expert en schrijver over palliatieve zorg
13:05 - 13:50
Lecture
De vernieuwde richtlijn Proactieve zorgplanning
Nienke Fleuren
Specialist ouderengeneeskunde Amsterdam UMC
13:50 - 14:30
Lecture
Ervaringen uit de eerste lijn
Brenda Ott
Huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde
14:30 - 15:00
Lecture
PZP is een middel en geen doel op zich
Sabine Netters
Internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg
15:00 - 15:30
Proactieve Pauze
15:30 - 16:15
Lecture
Digitalisering en PZP
Dave Tjan
Anesthesist Ziekenhuis Gelderse Vallei
Emmy Maats
Arts-onderzoeker Pro-actieve Zorgplanning
16:15 - 17:00
Lecture
Proactieve zorgplanning op de SEH en de IC
Diederik Gommers
Intensivist Erasmus UMC