Begeleiding van stoppen met eten en drinken

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Begeleiding van stoppen met eten en drinken

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zorgverleners hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. In 2014 verscheen door KNMG en V&VN een voor hulpverleners een praktische handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.’ Deze handreiking wordt momenteel herzien.

De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier? De handreiking is primair bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook gelezen en gebruikt worden door patiënten en naasten.

In dit webinar zullen Alexander de Graeff (internist-oncoloog en hospice-arts) en Gert van Dijk (ethicus bij KNMG  ) uitgebreid ingaan op hoe we als zorgverleners het beste kunnen omgaan met de medische, ethische en juridische kanten van deze hulpvraag aan de hand van casuïstiek en kennis.

Leerdoelen:

  1. Opdoen van kennis over ‘afzien van eten en drinken’
  2. Kennis over de steun en hulp die een arts kan en moet bieden tijdens een dergelijke periode
  3. Leren welke symptomen een patiënt die stopt met eten en drinken kan ontwikkelen en welke behandelopties zijn er om lijden in deze fase te verlichten.
  4. Kennis en kunde opdoen over communicatie en attitude tijdens deze fase

Bekijk ook de documentaire 'Dertien dagen' over dit onderwerp via deze link.

Sprekers

Gert van Dijk
Ethicus bij KNMG
Alexander de Graeff
Internist-oncoloog | Hospice-arts

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers