Palliatieve zorg voor dak- en thuisloze patiënten

Live
24 okt. 2023
24
20:00
20:00
Geaccrediteerd
Aanmelden

Palliatieve zorg voor dak- en thuisloze patiënten

Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er een stuk meer omdat minderjarigen, personen boven de 65 jaar en mensen die illegaal in Nederland verblijven niet worden meegeteld. Zij slapen vaak op straat, bij kennissen, op gemeenschappelijk opvangplekken of in gemeenschappelijke gebouwen.

Bij dak- en thuislozen speelt vaak een combinatie aan problemen, zowel lichamelijk, sociaal als op psychisch vlak. Daarnaast speelt ook verslavingsproblematiek en zorgmijding vaak een rol. Door al deze factoren is de levensverwachting in deze groep lager dan voor mensen die wel een vaste woon- of verblijfplaats hebben. Door de wisselende verblijfplaats is het vaak moeilijk om dak- en thuislozen te bereiken en is het bovendien lastig om een (vertrouwens)band op te bouwen. Hierdoor is het opstarten van en de ondersteuning in de palliatieve fase complex.

Wat zijn de belangrijkste problemen in de palliatieve fase die bij dak- en thuislozen voorkomen? Hoe beïnvloedt eventuele verslavingsproblematiek het voeren van een effectief palliatief beleid? Waar vindt de palliatieve fase plaats en hoe is de zorg geregeld? Wat is er nodig om palliatieve zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren?

Margriet Wieles, Verpleegkundig specialist in Hospice Kuria te Amsterdam en Tom Matthews (huisarts en straatarts) nemen je mee in de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen en gaan uitgebreid in op bovenstaande problematiek.

Dit webinar is bedoeld voor een breed publiek: zorgverleners die werken met patiënten die dak- of thuisloos zijn, denk hierbij aan huisartsen, longartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners. Daarnaast is dit webinar ook erg toegankelijk voor naasten van patiënten die dak- of thuisloos zijn of voor patiënten zelf. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Gerelateerde artikelen

Tweeluik over palliatieve zorg bij patienten met verslaving én bij dak- en thuisloze patiënten
Auteur: Carend webinar redactie

Sprekers

Margriet Wieles
Verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg Amsterdam UMC en Hospice Kuria
Tom Matthews
Huisarts en straatarts

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt

Sprekers