Boek 'Probleemgeorienteerd denken in de Palliatieve Zorg' verschijnt in de week van 5 maart

Auteur:
08.02.2023
Boek 'Probleemgeorienteerd denken in de Palliatieve Zorg' verschijnt in de week van 5 maart
Auteur:
08.02.2023

Het boek 'Probleemgeorienteerd denken in de Palliatieve Zorg' wordt in de week van 5 maart verwacht. De eerste druk van het boek kwam in 2011 uit, maar is volledig herzien. 

Aan het boek werkten 82 auteurs mee. De redactie bestaat uit Sander de Hosson (hoofdredacteur), Sabine Netters, Marieke Ausems, Daisy Jansen en Alexander de Graeff. Aan de originele druk zijn vele hoofdstukken toegevoegd, waaronder nieuwe bijdragen over ACP, interculturele palliatieve zorg, zorg voor de zorgverlener en existentiële zorg.

In Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg staat het klinisch redeneren centraal. Door middel van een structuur van vraag en antwoord wordt de lezer meegenomen langs de leerstof die aan het eind van elk hoofdstuk wordt samengevat in een korte beschouwing. Deze methodiek komt overeen met de leermethoden die op de medische faculteiten in Nederland wordt toegepast. 

Het boek is deels geschreven door (toenmalige) arts-assistenten in opleiding, gespecialiseerd palliatief verpleegkundigen en jonge specialisten, telkens bijgestaan door ervaren huisartsen en clinici als inhoudsdeskundigen. Deze auteurs zijn afkomstig uit vrijwel alle medische en paramedische disciplines.


Het boek is in de eerste plaats geschreven voor studenten, coassistenten en arts-assistenten in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist of verpleegkundige en verzorgende, maar ook paramedici als fysiotherapeuten, psychologen en geestelijk verzorgers kunnen actuele informatie in het boek terugvinden. Het boek is ook voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten een waardevolle bron voor nascholing.

Het boek is nog niet te bestellen. Carend zal u op de hoogte houden en verder informeren zodra we meer informatie hebben.