NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Geaccrediteerd
Live
03 okt. 2023
03
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Cancertalk: mama heeft kanker, wat nu?

Sprekers: Caroline Muller; Marjo Andringa

Hoe ga je op een laagdrempelige manier in gesprek met een gezin dat geraakt is door kanker of een andere levensbedreigende aandoening? Want hoe laagdrempeliger patiënten en naasten kunnen praten over...

Live
Gratis
Live
05 okt. 2023
05
20:00
20:00
Gratis

Publiekswebinar Nadenken over de toekomst bij Longkanker

Sprekers: Judith Herder; Renee Dubois; Gerdien Beumer; Ben Tomlow

Uitgezaaide longkanker is een ziekte die veel voorkomt en waarbij je steeds verder achteruit gaat. Een groot deel van de patiënten met longkanker geneest hier niet meer van, daarom is er goede zorg en...

Live
Geaccrediteerd
Live
10 okt. 2023
10
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg

Sprekers: Saskia Buijs

Voor patiënten met een verslaving komt er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, ook al staat dit nog in de kinderschoenen. De reden dat de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de o...

Live
Geaccrediteerd
Live
17 okt. 2023
17
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Rouw en nazorg

Sprekers: Manu Keirse

Manu Keirse (hoogleraar rouw) komt weer bij Carend spreken met een aangepast programma.  Het uitblijven van zorg rondom de rouw (voor- en na het overlijden) kan tot problemen in de rouwverwerking...

Live
Geaccrediteerd
Live
24 okt. 2023
24
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg voor dak- en thuisloze patiënten

Sprekers: Margriet Wieles; Tom Matthews

Nederland heeft volgens officiële telling ruim 36.000 dak- en thuislozen: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waarschijnlijk zijn dit er een stuk meer omdat minderjarigen, personen boven de 6...

Live
Gratis
Live
07 nov. 2023
07
19:00
19:00
Gratis

Masterclass Zingevingszorg bij de huisarts en POH

Sprekers: Gaby Jacobs; Jos Somsen; Pieter Barnhoorn; Sander de Hosson

Op dinsdagavond 7 november 2023 organiseren Agora en ZonMW in samenwerking met Carend de masterclass 'Zingevingszorg' bij huisarts en POH. In de praktijk van de huisarts en de praktijkondersteuners (P...

Live
Geaccrediteerd
Live
14 nov. 2023
14
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de Chirurgie

Sprekers: Detlef van der Velde; Henk-Jan Schuijt; Thamar Kroes

Een gebroken heup is voor veel ouderen een levensbedreigende aandoening. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten is 84 jaar. Bij ruim 20% van de patiënten is sprake van een vorm van dementie en maar...

Live
Live
16 nov. 2023
16
20:00
20:00

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij Parkinson

Sprekers: Laura Daeter; Danny Hommel

Parkinson(isme) is een hersenziekte die best vaak voorkomt en waarbij je steeds verder achteruitgaat. De ziekte is (nog) niet te genezen, daarom is er goede zorg en begeleiding nodig door zorgverlener...

Live
Geaccrediteerd
Live
21 nov. 2023
21
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Passende zorg op de IC

Sprekers: Bernard Fikkers

De aandacht voor de palliatieve zorg wordt de laatste jaren steeds breder. Door onder andere de coronacrisis van de afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg op de Intens...

Live
Live
30 nov. 2023
30
20:00
20:00

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij dementie'

Sprekers: Saskia Danen; Maartje Klapwijk; Ton in 't Veen; Sander de Hosson

Dementie is een progressief ziektebeeld, waarbij iemand dus steeds verder achteruitgaat. Uiteindelijk zal een patiënt met dementie door, of in ieder geval mét dementie sterven. Wanneer iemand de diagn...

Live
Geaccrediteerd
Live
19 dec. 2023
19
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de psychiatrie

Sprekers: Jacqueline Hovens; Heidi de Kam

On demand
On demand

Afzien van eten en drinken

Sprekers: Alexander de Graeff; Gert van Dijk

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedige...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Het koppelbed, de vrijwilliger, de waakmand en de wensambulance

Sprekers: Sander de Hosson; Wouke van Scherrenburg

De nadruk bij zorg in de stervensfase lijkt vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. In dit webinar verkennen we een wereld die juist buit...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen; Sander de Hosson

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornis...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Kris Mooren

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkom...