NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Geaccrediteerd
Live
03 sep. 2024
03
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Rouw

Sprekers: Manu Keirse

Seizoensopening met Manu Keirse: Rouw Het uitblijven van zorg rondom rouw, zowel voor als na het overlijden, kan tot problemen in de rouwverwerking leiden. Zorgverleners, samen met ma...

Live
Geaccrediteerd
Live
10 sep. 2024
10
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Complementaire zorg in de palliatieve fase

Sprekers: Madeleine Kerkhof

In de palliatieve zorg is veel aandacht voor kwaliteit van leven en symptoombestrijding. Vaak wordt hierbij uitgegaan van voornamelijk medische oplossingen. Echter kan daarnaast ook andere, aanvullend...

Live
Geaccrediteerd
Live
24 sep. 2024
24
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Seksualiteit en intimiteit in de palliatieve fase

Sprekers: Addy van de Luijtgaarden; Anja Ladenberg

Seksualiteit en intimiteit binnen de palliatieve zorg Seksualiteit en intimiteit zijn belangrijke aspecten van het menselijk leven, ook binnen de context van palliatieve zorg. Het bes...

Live
Geaccrediteerd
Live
15 okt. 2024
15
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Existentiële dimensie - Deel 1

Sprekers: Marc Rietveld

Tweeluik existentiële dimensie - Deel 1: Existentiële dimensie algemeen We nodigen alle zorgverleners uit voor het eerste deel van ons Tweeluik over de existentiële dimensie in de pal...

Live
Geaccrediteerd
Live
22 okt. 2024
22
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Existentiële dimensie - Deel 2

Sprekers: Marc Rietveld

Tweeluik over de existentiële dimensie - Deel 2: Hoop We nodigen alle zorgverleners uit voor het tweede deel van ons Tweeluik over de existentiële dimensie in de palliatieve zorg, met...

Live
Geaccrediteerd
Live
12 nov. 2024
12
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg binnen de chirurgie: de gebroken heup

Sprekers: Henk-Jan Schuijt; Detlef van der Velde

Behandeling van heupfracturen bij kwetsbare ouderen Een gebroken heup is voor veel ouderen een levensbedreigende aandoening. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten is 84 jaar, en r...

Live
Geaccrediteerd
Live
03 dec. 2024
03
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Mondklachten in de palliatieve fase

Sprekers: Annelot van der Meulen

Mondklachten in de Palliatieve Fase Mondklachten zijn een veelvoorkomend probleem bij patiënten in de palliatieve fase en kunnen aanzienlijk bijdragen aan hun ongemak en verminderde k...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Het koppelbed, de vrijwilliger, de waakmand en de wensambulance

Sprekers: Sander de Hosson; Wouke van Scherrenburg

De nadruk bij zorg in de stervensfase lijkt vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. In dit webinar verkennen we een wereld die juist buit...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen; Sander de Hosson

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornis...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Kris Mooren

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkom...

On demand
On demand

Tussenland: over leven met de dood in je schoenen

Sprekers: Jannie Oskam

n dit extra webinar neemt Jannie Oskam ons mee in haar ervaringen over leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jann...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

Sprekers: Rob Bruntink; Mariska Overman; Sander de Hosson; Sander van der Meer

Journalist Rob Bruntink schrijft 25 jaar over palliatieve zorg. Ter gelegenheid daarvan organiseert Carend in samenwerking met Bruntink een webinar over de toekomst van palliatie...

On demand
On demand

palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Sprekers: Sander de Hosson; Rosa Sleddering; Karin Seijdell; Annemieke Wagemans

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de invloed van die beper...

On demand
On demand

The Final Common Pathway

Sprekers: Sabine Netters; Sander de Hosson; Rosa Sleddering

De aanloop naar de stervensfase verschilt per ziekte, maar deze verschillen vallen vrijwel weg tijdens het stervensproces. Dit fenomeen wordt de final common pathway genoemd; doodgaan doen we grotende...

On demand
On demand

Webinar ‘Advance care planning in de palliatieve zorg’

Sprekers: Sander de Hosson; Daisy Janssen; Rosa Sleddering

Vroegtijdig praten over het onafwendbare lot (de dood) van een patiënt die ongeneeslijk ziek is, kan heel confronterend zijn, toch laat de wetenschappelijke literatuur zien dat ‘advance care planning’...