NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link. 

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Orgaan falen
Geaccrediteerd
Live
13 dec. 2022
13
20:00
20:00
Orgaan falen
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij leverfalen

Sprekers: Carmen Glorie

Chronisch leverfalen kent een zeer wisselend, moeilijk voorspelbaar beloop en kan zelfs in het eindstadium nog genezen, met een levertransplantatie. Daarom kan het ingewikkeld zijn om behoefte aan pal...

Live
Extra
Live
24 jan. 2023
24
20:00
20:00
Extra

Mantelzorg

Sprekers: Dian Paasman; Maaike Haan; Hinke Höffstadt

In de palliatieve zorg spreken we vaak over het belang van persoonsgerichte zo...

Live
Extra
Geaccrediteerd
Live
17 jan. 2023
17
20:00
20:00
Extra
Geaccrediteerd

Helpen bij verlies en verdriet

Sprekers: Manu Keirse

Manu Keirse, hoogleraar rouw en pionier binnen de palliatieve zorg zal op 17 januari 2023 een avond spreken over een nieuw onderwerp: hoe gaan we om met het verlies van een ouder. Zowel het verlies en...

Live
Extra
Geaccrediteerd
Live
10 jan. 2023
10
20:00
20:00
Extra
Geaccrediteerd

Het opzetten van een ACP-poli

Sprekers: Dave Tjan; Eline van Lummel; Jolanda Prins

Live
Extra
Geaccrediteerd
Live
31 jan. 2023
31
20:00
20:00
Extra
Geaccrediteerd

Zorg in de Stervensfase

Sprekers: Sander de Hosson; Patty Duijn

Als we over de stervensfase spreken, gaat het om grof weg de laatste twee weken van het leven.  In deze voor betrokkenen vaak intense fase treden er specifieke symptomen op. Daarnaast speelt...

Live
Geaccrediteerd
Live
21 feb. 2023
21
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten

Sprekers: Pieter Stigter

Euthanasie bij dementie Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiën...

Live
Geaccrediteerd
Live
14 feb. 2023
14
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking...

Live
Geaccrediteerd
Live
07 feb. 2023
07
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Sprekers: Joyce de Bruin

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere zorgverlener hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat een arts om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijk...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Zorg in de laatste Levensfase

Sprekers: Anne Jan Toonstra; Eric Geijteman

Eric Geijteman is internist in het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam en onderzoeker in de palliatieve zorg en zal deze avond dit belangrijke onderwerp presenteren.  Als een patiënt na een kort of lang...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij hartfalen

Sprekers: Marjan Aertsen; Bas Bekkers

Hartfalen is een ernstige en meestal progressieve ziekte die gekenmerkt wordt door inspanningsbeperking, vermoeidheid en periodes met verslechtering van benauwdheid door het vasthouden van vocht. De p...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Afzien van eten en drinken

Sprekers: Alexander de Graeff; Gert van Dijk

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedige...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Het koppelbed, de vrijwilliger, de waakmand en de wensambulance

Sprekers: Sander de Hosson; Wouke van Scherrenburg

De nadruk bij zorg in de stervensfase lijkt vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. In dit webinar verkennen we een wereld die juist buit...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen; Sander de Hosson

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornis...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Kris Mooren

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkom...

On demand
On demand

Tussenland: over leven met de dood in je schoenen

Sprekers: Jannie Oskam

n dit extra webinar neemt Jannie Oskam ons mee in haar ervaringen over leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jann...