NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link.

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Geaccrediteerd
Live
27 feb. 2024
27
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed

Sprekers: Tarek Khater

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het derde en laatste deel. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale...

Live
Geaccrediteerd
Live
05 mrt. 2024
05
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Hoop in de palliatieve fase

Sprekers: Erik Olsman

Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte, kunnen patiënten hoop houden en uitspraken doen als ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkin...

Live
Gratis
Live
07 mrt. 2024
07
20:00
20:00
Gratis

Publiekswebinar: Nadenken over de toekomst bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen - van Reenen; Michael Gaytant; Marc Rietveld

Als je ALS (Amyotrofische laterale sclerose) hebt vallen je spieren één voor één uit. Er is helaas nog geen behandeling om ALS te genezen. Na de eerste klachten leven mensen met ALS gemiddeld nog drie...

Live
Geaccrediteerd
Live
26 mrt. 2024
26
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Bewust stoppen met eten en drinken

Sprekers: Alexander de Graeff; Gert van Dijk

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedig...

Live
Geaccrediteerd
Live
02 apr. 2024
02
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Sprekers: Ans Duteweert; Joyce de Bruin

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere zorgverlener hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat een arts om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijk...

Live
Live
04 apr. 2024
04
20:00
20:00

Publiekswebinar: Nadenken over de toekomst bij longfibrose

Sprekers: Marjolein Drent

Longfibrose is een zeldzame en ernstige longziekte, waarbij in de longen sprake is van littekenvorming. Hoe meer littekenweefsel, ofwel fibrose, er ontstaat, hoe stugger de longen worden. Door dit pro...

Live
Geaccrediteerd
Live
09 apr. 2024
09
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten

Sprekers: Pieter Stigter; Wiepkje Machiela-Veenstra

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal mensen met dem...

Live
Geaccrediteerd
Live
16 apr. 2024
16
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen

Sprekers: Dominique Rijnja

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

Het koppelbed, de vrijwilliger, de waakmand en de wensambulance

Sprekers: Sander de Hosson; Wouke van Scherrenburg

De nadruk bij zorg in de stervensfase lijkt vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. In dit webinar verkennen we een wereld die juist buit...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij ALS

Sprekers: Esther Kruitwagen; Sander de Hosson

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornis...

On demand
On demand

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Kris Mooren

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. Andere veelvoorkom...

On demand
On demand

Tussenland: over leven met de dood in je schoenen

Sprekers: Jannie Oskam

n dit extra webinar neemt Jannie Oskam ons mee in haar ervaringen over leven in Tussenland: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Jann...

On demand
Gratis
On demand
Gratis

De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

Sprekers: Rob Bruntink; Mariska Overman; Sander de Hosson; Sander van der Meer

Journalist Rob Bruntink schrijft 25 jaar over palliatieve zorg. Ter gelegenheid daarvan organiseert Carend in samenwerking met Bruntink een webinar over de toekomst van palliatie...

On demand
On demand

palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Sprekers: Sander de Hosson; Rosa Sleddering; Karin Seijdell; Annemieke Wagemans

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de invloed van die beper...

On demand
On demand

The Final Common Pathway

Sprekers: Sabine Netters; Sander de Hosson; Rosa Sleddering

De aanloop naar de stervensfase verschilt per ziekte, maar deze verschillen vallen vrijwel weg tijdens het stervensproces. Dit fenomeen wordt de final common pathway genoemd; doodgaan doen we grotende...