WIJ ZIJN CAREND

ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Waarom

Carend vindt dat iedere patiënt de zorg moet krijgen die zij verdient. Ook als genezing niet meer mogelijk is. Met die drive is Carend opgericht. Wij zetten ons dagelijks in om de kwaliteit van palliatieve zorg structureel te verbeteren. Dat is hard nodig, want één op de drie patiënten krijgt op dit moment niet de gewenste zorg in de laatste levensfase. Dat komt enerzijds door een gebrek aan kennis en kunde en anderzijds door ons huidige zorgstelsel waarin palliatieve zorg niet de aandacht krijgt die noodzakelijk is. Met jouw hulp kan Carend hierin het verschil maken.

Hoe

Carend wil de patiënt en zijn naasten blijven steunen tot en met het einde. Het liefst in een vertrouwde omgeving en bij voorkeur met een vaste verpleegkundige of gespecialiseerde arts. Zover zijn we nog niet. Om die droom waar te kunnen maken hebben we mensen nodig. Daarom zetten we ons in om kennis en kunde rondom palliatieve zorg te vergroten. Dat doen we met een breed aanbod van praktijkgerichte opleidingen en webinars. Onze webinars zijn niet alleen voor zorgverleners toegankelijk, maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers, naasten en patiënten zelf. Kortom voor iedereen. Carend is ook actief op social media met blogs en columns. We werken mee aan publiciteitscampagnes en laten onze stem horen in het publieke debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Zo willen we het taboe op deze thema’s doorbreken.

Wat

Carend heeft slechts één doel: de beste zorg, ook als je niet meer beter wordt. Alles wat we doen staat in dienst van dat doel. Zo wordt de bijdrage die we vragen voor onze webinars en congressen volledig gebruikt voor verdere doorontwikkeling van onze scholingen, het optimaliseren van onze website tot een online forum waar iedereen vragen kan stellen en waar we verhalen vertellen over palliatieve zorg én willen we een businesscase laten maken voor een Centrum voor Palliatieve Zorg. Een centrum waar iedereen terecht kan of je nu patiënt, naaste, mantelzorger of zorgverlener bent. En als iemand niet meer zelf kan komen dan draaien we het om en gaan we zelf op stap. Bij ons is iemand nooit “uitbehandeld”.
We beloven plechtig dat we er alles aan doen om de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënt, naaste, mantelzorger én medewerkers. Juist als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg en die kan alleen maar gegeven worden door mensen die weten wat ze doen en dat (weer) mogen doen. En dat kunnen we echt met zijn allen bereiken!

Carend bestaat uit drie onderdelen:

Carend Opleidingen
Webinars
Wij organiseren wekelijks een webinar op dinsdagavond die een steeds groter wordende groep formele en informele zorgverleners trekt. In de webinars behandelen we alle relevante onderwerpen in de palliatieve en terminale zorg met landelijke experts op het betreffende onderwerp. Wij vinden de interactie met onze deelnemers erg belangrijk. Tijdens elk webinar kunnen mensen discussiëren in de chat, die gemodereerd wordt door artsen met deskundigheid in de palliatieve zorg. In het komende jaar zullen we ook publiekswebinars gaan organiseren in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en PZNL.
Fysieke nascholingen
Carend heeft in 2021 en 2022 samen met KWF de basis gelegd voor een intensieve nascholing voor hemato-oncologie verpleegkundigen. Deze cursus vindt plaats op 7 verschillende avonden en bestrijkt de palliatieve zorg in de breedte. Carend werkt hiervoor met een door onszelf opgeleid docententeam dat bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. In de komende periode gaan we, samen met KWF, O2PZ en AmsterdamUMC deze scholingen landelijk uitbreiden.
Congressen
Carend organiseert één tot meerdere malen per jaar een congres. Het jaarcongres van Carend vindt plaats op 16 maart 2023. Ook organiseren we een kleiner congres tijdens de Dutch Health Week. Het is de bedoeling dat we meerdere malen per jaar congressen gaan organiseren.
Carend Maatschappij
Website
Publieke bewustwording vinden we erg belangrijk en we delen onze expertise op dit vlak graag. De website carend.nl trekt inmiddels maandelijks tussen de 50.000 en 70.000 bezoekers en we zullen verder investeren in de website. Er is een vaste redactie aangesteld en ook werken we met vaste columnisten. Onze site is up to date en wisselt actualiteiten en journalistieke artikelen af met ervaringsverhalen over palliatieve zorg.
Campagnes
Carend werkt mee aan verschillende publiekscampagnes zoals de bekende SIRE-campagne "De Dood. Praat erover, niet eroverheen", maar ook campagnes van KWF en het Ministerie van VWS. Daarnaast ondersteunen we tal van initiatieven zoals de Wensambulance, Stichting Komma, de Bedsidesingers en VPTZ.
Boeken
Sabine Netters en Sander de Hosson vormen samen de (hoofd)redactie van het bekende leerboek "Probleem-georiënteerd denken in de Palliatieve Zorg", waarvan in het voorjaar 2023 een tweede druk verschijnt. Daarnaast is Sander de Hosson auteur van het boek "Slotcouplet" en komend jaar verschijnt "Leven toevoegen aan de dagen". Met deze boeken dragen we bij aan de kennisbevordering onder zorgverleners.
Carend Zorg
Het is onze expliciete wens om uiteindelijk een zorginstelling te worden waarin
we zelf excellente palliatieve zorg verlenen.

Ons team

Sander de Hosson
Oprichter | Longarts, expert en spreker palliatieve zorg
Sabine Netters
Oprichter | Internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg
Rosa Sleddering
Staf-assistent | AIOS Radiotherapie
Annelot van der Meulen
Staf-assistent | PhD Palliatieve Zorg
Ronald Smeman
Webinar producer
Jeroen Karsies
ICT-er
Alien Vos
Onderwijskundige | AIOS Klinische Geriatrie
Carlijn Veldman
Docent | AIOS Longziekten
Barbera Oppenhuis
Extern adviseur
Nick Dekker
Docent | AIOS Interne Geneeskunde
Edward Buitenwerf
Docent | AIOS Intensive Care
Wytze de Boer
Docent | AIOS Longziekten
Sam van Nierop
Docent | AIOS Interne geneeskunde
Femke Peters
Docent | Physician Assistant Palliatieve Zorg
Metta Bunk
Docent | Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg
Warner Postma
Docent | AIOS Cardiologie
Veera van Wijnen
Docent | AIOS Interne Geneeskunde
Marjan de Gruijter
Workshop ontwikkelaar | Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts Palliatieve Zorg
Alexander de Graeff
Workshop ontwikkelaar | Internist-oncoloog en hospice-arts
Lisan Ravensbergen
Workshop ontwikkelaar | Anesthesioloog-pijnspecialist en kaderarts Palliatieve Zorg
Edith Kok
Workshop ontwikkelaar | Longarts en kaderarts Palliatieve Zorg
Etje Verhagen
Klachtenfunctionaris en Palliapediator | Geestelijk verzorger en GZ-psycholoog
Florien van Heest
Evaluator | Huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg
Afke Bohle
Redacteur | Columnist
Saskia Kok
Redacteur | Manager bij IPSO-centrum De IJssel
Jet Wedda
Redacteur en Correspondent Caribbean | Oncologie verpleegkundige en onderzoeker
Nicoline Smoor
Redacteur | licht + ruimte, coaching & inspiratie
Gertien Koster
Redacteur | Maatschappelijk werker
Geeske Hendriksen
Redacteur | Mediaprofessional/docent mbo
Annelieke Flight
Officemanager