Het Naasten- en Nabestaandencongres: Carrousel van hulpbronnen

Auteur: Carend Congres Redactie
27.06.2023
Het Naasten- en Nabestaandencongres: Carrousel van hulpbronnen
Auteur: Carend Congres Redactie
27.06.2023

Er zijn veel organisaties die kunnen helpen naasten beter te ondersteunen. Al deze organisatie vallen onder de 'informele zorg'. Buitengewoon relevante zorg en tijdens deze plenaire carrousel stellen een aantal belangrijke organisaties zich in een pitch aan je voor.

IPSO

IPSO biedt psychosociale zorg bij mensen met kanker. Laagdrempelig en altijd dichtbij. Ze focussen op kwaliteit van leven, waarbij we altijd uitgaan van de behoefte van de gast. Stichting IPSO heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  • Ze werken met 4500 bevlogen en getrainde vrijwilligers
  • Met hun 81 centra hebben we een landelijke dekking
  • Ruim 200.000 gasten bezoeken jaarlijks een IPSO centrum
  • 96% van hun bezoekers ervaart een positief effect

Als je een IPSO centrum binnenstapt voel je het meteen: ik ben hier welkom. De warme, huiselijke sfeer waarin je wordt ontvangen door mensen die weten wat de impact van kanker is, voelt als thuiskomen. Wij spreken dan ook niet over bezoekers of patiënten, maar over gasten. Onze gasten staan altijd centraal. We focussen op kwaliteit van leven, waarbij we uitgaan van de behoefte van de gast. Wat is op dit moment voor de gast van belang om in zijn kracht te staan? Waar kunnen centra als vangnet dienen?

Bij de 81 IPSO centra die ons land telt, kunnen mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben terecht voor een goed gesprek, ontspanning (van schilderen tot yoga) of begeleiding. Dit zijn (ex)patiënten, naasten en nabestaanden. De motivatie om deze mensen bij te staan, is enorm. Onze 4500 vrijwilligers zijn intrinsiek gedreven. Onze mensen zijn vanuit hun hart een IPSO centrum begonnen. Bijvoorbeeld omdat ze zelf geconfronteerd zijn met kanker en een plek misten om te reflecteren en even te ontsnappen aan de medische molen.


VPTZ - Vrijwilligers Palliatieve en terminale zorg

VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligers­organisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 13.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen.

In 2022 werden 13.775 cliënten in de laatste fase van hun leven door VPTZ-vrijwilligers ondersteund. Dit is een stijging van zo’n 5% ten opzichte van 2021. Een recordaantal van ruim 13.000 vrijwilligers was afgelopen jaar beschikbaar voor de hulp aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Van de ondersteunde cliënten bracht 67% hun laatste levensfase door in het hospice; 30% thuis en 3% elders. De inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg stijgt al twintig jaar vrijwel ieder jaar.

“We zijn heel blij dat het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor mensen in hun laatste levensfase blijft stijgen. Mede dankzij hen kunnen mensen hun laatste tijd op een waardige manier doorbrengen op de plek van voorkeur’’, aldus Carla Aalderink, directeur VPTZ Nederland. “Met alle uitdagingen waar we als maatschappij de komende jaren voor staan, zoals de dubbele vergrijzing en de toenemende personeelstekorten, wordt het belang van de inzet van vrijwilligers alleen maar groter. Graag leveren onze lidorganisaties een bijdrage aan deze uitdagingen.”


Hoe waardevol de ondersteuning van vrijwilligers is, blijkt wel uit de waarderingscijfers die nabestaanden geven aan de inzet van de vrijwilliger in de laatste levensdagen van hun naasten. Gemiddeld gaven nabestaanden de ondersteuning een 9,4.


MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een familielid, vriend of buur. Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Ook ondersteunen en adviseren ze professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers.

MantelzorgNL is gesprekspartner voor de overheid rondom mantelzorg op landelijk en regionaal niveau. Zij zijn actief op vele fronten om signalen op te vangen, te vertalen en onder de aandacht te brengen.

Lees meer over hun werk via deze link


Gemeentelijke steunpunt Markant

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. Markant helpt mantelzorgers balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij it gemeentelijk steunpunt terecht voor informatie, advies, cursussen, begeleiding en praktische ondersteuning, onder andere door de inzet van vrijwilligers.

In Amsterdam zijn veel mensen die dag en nacht klaar staan voor hun zieke naaste. Mantelzorger ben je meestal niet voor even en de zorg is vaak intensief. Je leven verandert en je besteedt veel tijd met en aan je zieke naaste. Dat doe je graag en met je hart, maar het kan ook zwaar zijn.   

Markant helpt om de zorg vol te houden. Dat doen we samen met onze vrijwilligers. Die kunnen je tijdelijk bijstaan en je net even die ruimte geven om zelf te ontspannen en weer op te laden. We maken contact, gaan in gesprek en zoeken naar nieuwe oplossingen. Zo helpen we de mantelzorger om in balans te komen en te blijven.  

Onze kennis en ervaring delen we met beroepskrachten in de zorg en andere organisaties. Zodat ook zij mantelzorgers kunnen ondersteunen.    

Elke dag helpen we Amsterdammers om de zorg voor een partner, een kind, een familielid of vriend vol te houden. Omdat we weten dat iedereen soms een steuntje in de rug nodig heeft.  

Netwerken Palliatieve Zorg

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. De Netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen, met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Een netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio. Met vragen over palliatieve zorg in de regio kun je terecht bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg bij jou in de buurt. 


Vereniging leven met dood

Samen zijn wij de Vereniging leven met dood: het bestuur, de medewerkers van het Kennis- en Supportcentrum, onze vrijwilligers, samenwerkingspartners en leden. Iedereen die deel uit maakt van onze vereniging heeft een eigen verhaal waarom zij zich inzetten voor de Vereniging leven met dood. Samen zijn wij degenen die klaar staan om te doen wat nodig is voor iedereen die een dierbare verliest. Je kunt altijd bij ons terecht wanneer je even een extra steuntje nodig hebt. Of wanneer je informatie zoekt over rouwWe doen dit samen: onze vrijwilligers bieden emotionele steun. Onze leden ondersteunen ons met een financiële bijdrage of door actief mee te  doen. En met onze partners leren we beter begrijpen waar écht behoefte aan is tijdens rouw.


Foto: Freepik