Het naasten- en nabestaandencongres: Marcella Tam en Hinke Hoffstädt

Auteur:
01.12.2023
Het naasten- en nabestaandencongres: Marcella Tam en Hinke Hoffstädt
Auteur:
01.12.2023

Marcella Tam  is auteur van het boek “Medereiziger. Steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke” dat zij in 2014 schreef na het overlijden van haar man Robbert aan kanker. Sindsdien is het haar missie om binnen de palliatieve zorg de aandacht voor en samenwerking met naasten en nabestaanden gemeengoed te maken. Dit doet ze o.a. als projectleider van het Oog voor Naasten en Nabestaanden bij het LUMC, door het geven van lezingen en onderwijs over zorg voor naasten bij o.a. de post-HBO-V Utrecht en de opleiding voor AIOS SO in Leiden. De komende jaren heeft daarnaast als projectleider bij het consortium Propallia de opdracht om in de Propallia regio Oog voor Naasten en Nabestaanden onder zorgorganisaties, het sociaal domein en in onderwijsinstellingen uit te rollen.

Hinke Hoffstädt is onderzoeker bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC. Zij heeft een achtergrond in de psychologie en doet onderzoek naar de zorg voor naasten en nabestaanden van patiënten in de palliatieve fase. Zij is met name geïnteresseerd in de ervaringen en behoeften van naasten en nabestaanden en hoe zorgverleners aan deze behoeften tegemoet kunnen komen.

Tijdens deze presentatie zullen ook Pauline Aalbers (verpleegkundige en coördinator van hospice Issoria) en Simone Vlaming (verpleegkundige bij Woonzorg Flevoland) over hun ervaringen vertellen.