Verslaafde patiënten willen lang niet altijd zorg

Auteur: Jos Schuring, journalist en spreker bij uitvaarten
01.10.2023
Verslaafde patiënten willen lang niet altijd zorg
Auteur: Jos Schuring, journalist en spreker bij uitvaarten
01.10.2023

Niet-somatische verschijnselen spelen een belangrijke rol bij mensen die problemen krijgen met drank of drugs. Ineke de Noord heeft als verslavingsarts bij Antes, een GGZ-instelling in Rotterdam, te maken met patiënten die aan het einde van hun leven kampen met ziekte en verslaving tegelijk. Dat is complex. 

‘Als iemand terminaal is en liever thuis wil sterven, kijken we naar de mogelijkheden die we hebben. Veel mensen zijn vereenzaamd, dus gaan we na of er wel mensen beschikbaar zijn om voor de patiënt te zorgen. Ook kijken we of iemand een dak boven zijn hoofd heeft en of de energierekening betaald is. We proberen een zo stabiel mogelijke situatie te creëren. Op de poli voor chronisch zieke patiënten zien we dat patiënten steeds ouder worden. 

Het behandelen of bijstaan van mensen die ernstig ziek zijn, en daarnaast verslaafd zijn aan alcohol of drugs is complex. Wij werken dan ook altijd in teamverband om deze mensen bij te staan. Vaak zijn oncologen en huisartsen betrokken, maar soms ook psychologen en therapeuten, het gaat altijd om multiproblematiek die meestal erg schrijnend is. Meedenken over medicatie is cruciaal. Dus heroïneverslaafden geven we methadon en mensen die problemen hebben met slikken krijgen dan de vloeibare variant. Voor cocaïneverslaafden bestaan geen goede alternatieve middelen. Soms gaan behandelaren mee naar het ziekenhuis voor onderzoek. 

Er zijn patiënten die redelijk goed geïnformeerd zijn over de werking van medicijnen. Vaak heb ik met hen een overleg over wat het beste is. In goed overleg met de patiënt maken we afspraken over de medicatie en de dosering daarvan.  Soms kunnen we helpen met antipsychotica, een enkele keer krijg ik een verzoek om middelen en dan lijkt het net een acuut euthanasieverzoek. Euthanasie heb ik één keer meegemaakt bij een man die ver in de zestig was met een combinatie van ziekte, verslaving en psychosociale problemen. D

e man vereenzaamde, verloor dierbaren en kon niet meer de dingen doen die hij eerder wel kon. Dit alles maakte dat hij leed aan ondragelijk lijden. Zijn verzoek is ingewilligd. Verslaafde patiënten willen lang niet altijd zorg. Als we bij mensen thuis langs gaan en ze doen niet open, roepen we door de brievenbus of schuiven briefjes onder de deur door. Mensen met een verslaving gaan ook zelf experimenteren met medicatie en kopen hun spullen op de zwarte markt. Dat is lastig, want dan heb je geen grip meer op een situatie.’


Dinsdagavond 10 oktober organiseert Carend het webinar Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg.In dit webinar neemt Saskia Buijs (verslavingsarts en kaderarts Palliatieve zorg) je aan de hand van verschillende casussen mee in de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook is er aandacht voor de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon. Meer informatie en inschrijven? Klik hier

dinsdag 10 oktober 2023
20:00 uur