Webinar 'Voltooid Leven' op 21 maart

Auteur: Carend Redactie
13.02.2023
Webinar 'Voltooid Leven' op 21 maart
Auteur: Carend Redactie
13.02.2023

De voltooid leven-discussie in Nederland is actueel binnen de politiek en de maatschappij. Carend organiseert op dinsdagavond een webinar over dit onderwerp. Het webinar is voor iedereen toegankelijk en voor zorgverleners geaccrediteerd.

Soms willen mensen sterven, omdat zij vinden dat hun leven voltooid of klaar is. Bijvoorbeeld omdat ze een goed en lang leven hebben gehad. Of klaar zijn met leven of ‘levensmoe’ zijn. Als het lijden geen medische oorzaak heeft, mogen deze mensen volgens de wet geen euthanasie krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder graag zelf of met hulp een einde aan hun leven maken willen maken zonder dat zij (ernstig) ziek zijn. Zij hebben al een jaar of langer de wens om te sterven. Dat blijkt uit een onderzoek naar mensen met een doodswens bij voltooid leven.

Hoewel deze mensen niet ernstig ziek waren, hebben zij wel grote gezondheidsproblemen. Zeker in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Het onderzoek liet ook zien dat de doodswens vaak te maken had met de situatie van de oudere. En dat als de situatie verandert, de doodswens minder sterk kan worden. Bijvoorbeeld wanneer de oudere zinvol vrijwilligerswerk kan gaan doen.

Vanuit de politiek is door D66 een wetsvoorstel gedaan over voltooid leven, maar belangrijk is dat inmiddels de Raad van State in mei 2022 een advies gegeven heeft aan de politiek om dit voorstel niet te volgen. Volgens de RvS had het voorstel onvoldoende aandacht voor de kwetsbare situatie waarin mensen zich zouden kunnen bevinden, en ook stelde de Raad dat er meer zorgvuldigheidseisen zouden zijn gewenst. Zie hier de samenvatting:https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/mei/advies-levenseindebegeleiding/

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Els van Wijngaarden. Op 21 maart presenteert zij de resultaten van dit onderzoek en gaat met het publiek daarover in discussie vanuit wetenschappelijke kant. Wat zijn de motieven van mensen om hiervoor te willen kiezen? Voldoet de euthanasiewetgeving niet? Ethicus Gert van Dijk zal het onderwerp vanuit ethisch kader beschouwen.


dinsdag 21 maart 2023
20:00 uur
Luis Kaserer
Hallo, ik heb me aangemeld en betaald en nog niets gehoord over de inlogcode. Wat moet ik doen? Luis Kaserer
Luis Kaserer
Log in om reacties te plaatsen