Angst en depressie in de palliatieve fase

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Angst en depressie in de palliatieve fase

In november 2022 zijn de herziene richtlijnen Angst in de palliatieve fase en Depressie in de palliatieve fase gepubliceerd.

Wanneer iemand een ernstige ziekte doormaakt, heeft dat veel impact op het leven van diegene en zijn of haar naasten. Er vinden dan vaak grote veranderingen plaats in wat iemand kan, wat iemand weet en wat iemand voelt.

Zij zullen zich proberen aan te passen aan die nieuwe, complexe en vaak onbekende situatie. Daarbij komen veel emoties kijken, zoals verdriet, onbegrip en woede maar ook ernstige gevoelens van angst of somberheid.

Soms zijn de angstgevoelens en depressieve klachten zo ernstig, en is het aanpassen of accepteren van de situatie zo ingewikkeld, dat er specifieke hulp nodig is vanuit zorgverleners. Want het tijdig herkennen en behandelen van angst en depressie in de palliatieve fase zorgt voor een betere kwaliteit van leven én sterven voor de patiënt en naasten.

Op dinsdagavond 25 april 2023 zullen psychiaters Jacqueline Hovens en Tineke Vos, voorzitters van de richtlijnwerkgroepen Angst en Depressie in de palliatieve fase, hier meer over vertellen.

Het webinar zal aandacht besteden aan:

  • het herkennen van angst en depressieve klachten in de palliatieve fase
  • het behandelen van angst en depressieve klachten in de palliatieve fase,
    met aandacht voor medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelopties
  • het in gesprek gaan over en bespreekbaar maken van angst en depressieve klachten in de palliatieve fase
  • de aandachtspunten uit de vernieuwde richtlijnen

Het webinar is bestemd voor alle zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg, dus specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici. Ook andere geinteresseerden zijn van harte welkom. Accreditatie is aangevraagd.

Sprekers

Jacqueline Hovens
Psychiater
Tineke Vos
Psychiater

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers