Communicatie in de stervensfase (Contact)

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Communicatie in de stervensfase (Contact)

Carend en het Landelijk Expertisecentrum Sterven organiseren samen het bijzondere webinar 'Communicatie in de Stervensfase, waarbij we gebruik maken van de documentaire 'Contact'. Spreker van de avond is Leonie Vogels (psycholoog). 

We volgen deze avond een huisarts die met compassie een patiënte in de laatste levensfase begeleidt. We tonen verschillende fragmenten uit de film zien en kijken zo letterlijk mee over de schouders van deze huisarts. Het is niet geacteerd. Het is de werkelijkheid in close up. We zien hoe de huisarts contact maakt, hoe hij professionele nabijheid zoekt en zichzelf als mens laat zien. 

Na het kijken van elk fragment, krijg je als deelnemer een vraag voorgelegd, om te reflecteren op wat je zelf zou doen als mens en als zorgprofessional in het contact met deze patiënt. Wie wil je zijn aan het bed van iemand die gaat sterven? 

De deelnemers krijgen handvatten om het gesprek met de patiënt aan te gaan. Het gaat dan om het benutten van stiltes, het komen tot een gedeeld besluit, het bespreken van de wensen rondom het einde van het leven, het herkennen van eigen emoties en die van anderen. 

Leonie Vogels (psycholoog) zal het webinar begeleiden en uitgebreid ingaan op aspecten van contact maken in de terminale zorg. Meer info over de documentaire vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=gEVxhRlSUjs 


Leerdoelen: aan het einde van dit webinar: 

-Kun jij uitleggen hoe je contact wil maken met een terminale patiënt. 

-Realiseer je je het belang van stiltes 

-Ben je je meer bewust van het belang van de lichaamstaal 

-Heb je meer inzicht in het proces van besluitvorming rond palliatieve sedatie 

-Heb je meer inzicht in emoties rond het sterfbed

Het webinar is live, we hebben het onderwerp al eerder behandeld op 6 september 2022.

Sprekers

Leonie Vogels
Psycholoog

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers