Palliatieve zorg bij COPD

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Palliatieve zorg bij COPD

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning en vermoeidheid ervaren. Andere veelvoorkomende symptomen zijn hoesten en slijm opgeven.

Patiënten ervaren in hun latere en laatste levensfase veel klachten zoals toenemende vermoeidheid, angst, depressieve gevoelens. Daarnaast heeft de ziekte veel impact op het werk, op naasten en op het beoefenen van hobby’s.

In dit webinar gaan we in op het belang van tijdige en goede advance care planning bij deze ziekte: wat is voor de patiënt nu belangrijk en wat is belangrijk als de ziekte vordert? Welke symptomen treden precies en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen? Wat is er te doen aan benauwdheid?

Sprekers van de avond zijn Anne-Marije Buiter (longarts in Heerenveen) en Daniëlle Wester (verpleegkundig specialist longziekten Spaarne Ziekenhuis).

Het webinar is bedoeld voor een breed publiek: zorgverleners die werken met COPD-patiënten zoals huisartsen, longartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patiënten en naasten.

Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse voor dit onderwerp.

Sprekers

Danielle Wester
Verpleegkundig specialist AGZ, expertise gebied COPD, OSAS, astma
Anne-Marije Buiter
Longarts

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers