Palliatieve zorg binnen de psychiatrie

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Palliatieve zorg binnen de psychiatrie

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening lopen meer risico op lichamelijke ziekten en vroegtijdig overlijden door die ziekten. Deels door genetische factoren, maar ook door een minder gezonde levensstijl ten gevolge van de langdurige psychiatrische aandoeningen. Verder gebruiken ze vaak medicatie die bijwerkingen geven of verhoogde risico’s op ziekten. Tel je dit allemaal bij elkaar op, dan overlijden mensen met langdurige of ernstige psychische klachten gemiddeld zo’n vijftien à twintig jaar eerder. 

Wanneer patiënten niet meer te genezen zijn, komen ze in de palliatieve zorg terecht waarbij ze vaak vooral afhankelijk zijn van GGZ-zorgverleners. Er is nog weinig kennis over de toepassing van palliatieve zorg bij patiënten met een psychiatrische aandoening en de herkenning van hun palliatieve zorgvraag. De kennis en vaardigheden uit de reguliere zorg, vaak gericht op lichamelijke klachten, kunnen niet automatisch worden overgenomen omdat er dan onvoldoende rekening wordt gehouden met de specifieke aandachtsgebieden van dezedoelgroep. Hierdoor krijgen mensen met een psychiatrische aandoening in de laatste levensfase niet altijd de palliatieve zorg die ze nodig hebben. Voor een goede kwaliteit van zorg is het belangrijk dat hulpverleners in de GGZ in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de palliatieve zorg.

 

Tijdens dit webinar gaan Jacqueline Hovens, psychiater en kaderarts palliatieve zorg en Heidi de Kam, verpleegkundig specialist GGZ, in op de laatste levensfase bij mensen met een psychiatrische aandoening. Wat is het beloop van de psychiatrische aandoeningen tijdens de laatste levensfase? Hoe kunnen symptomen, problemen, zorgbehoeften en wensen bij deze doelgroep worden vastgesteld? Wat is er nodig om de palliatieve zorg voor hen te verbeteren?

 

Na dit webinar zal je kennis over de psychiatrische aandoeningen en het beloop ervan in de palliatieve fase up to date zijn, maar heb je ook praktische handvaten om psychiatrische patiënten in de palliatieve fase te ondersteunen.

 

Wij nodigen alle zorgverleners die met deze uitdagende patiëntencategorie werken uit om deze avond online bij te wonenverzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, geestelijk verzorgers en artsen. Voor zorgverleners is er accreditatie toegekend. Daarnaast zijn ook andere geïnteresseerden, zoals naasten of patiënten zelf van harte welkom.


!!!Dit webinar zou eerst op 12 december plaatsvinden, maar wordt verschoven naar 19 december in overleg met de spreker aangezien er gelijktijdig een groot palliatief symposium plaatsvindt. Mensen die zich ingeschreven hebben, hebben bericht gehad.

Sprekers

Jacqueline Hovens
Psychiater
Heidi de Kam
Verpleegkundig Specialist GGZ

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers