Vaststellen van de dood en schouwen van het lichaam

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Vaststellen van de dood en schouwen van het lichaam

Dit webinar bestaat uit twee onderdelen:


1. Het vaststellen van de dood

Onderdeel van goede stervenszorg is ook het vaststellen van de dood. Dit lijkt een formele handeling, die na een vaak intieme en emotionele fase plaatsvindt, maar die voor veel artsen ook wel als meer dan alleen een formaliteit gezien wordt. 

In dit webinar gaan we in op de wijze waarop de dood precies wordt vastgesteld. Welke criteria worden gehanteerd? Waar letten artsen precies op? Naast het beantwoorden van deze vragen, gaan we ook in op de procedures die na vaststelling van de  dood plaatsvinden (het invullen van formulieren). We zullen tijdens het webinar informatie geven, maar willen ook graag in discussie met het publiek aan de hand van stellingen. Binnen hoeveel tijd na overlijden vindt de schouw plaats? De wet zegt zo spoedig mogelijk na overlijden, maar hoe zit dit ethisch? En wat betekent dit voor de conservering van het lichaam?

2. Het schouwen van het lichaam

Elk lichaam wordt na overlijden geschouwd om de doodsoorzaak vast te leggen. In Nederland doet de huisarts, de behandelende specialist of de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) deze ‘lijkschouwing’. De forensisch arts wordt ingeschakeld als er twijfel bestaat of het om een natuurlijke dood gaat. Of wanneer er onvoldoende zekerheid bestaat over het tijdstip van overlijden. Hoewel dit deel van het webinar niet altijd onderdeel is van palliatieve zorg (behalve bij euthanasie), behandelen we ook dit onderwerp, omdat het voor ons publiek relevant is.

Sprekers van de avond zijn Max de Waal en Jeroen Verweij (forensisch arts). Het webinar wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Docendo Opleidingen.

Sprekers

Max de Waal
Manager Docendo bij ZDG
Jeroen Verweij
Forensisch arts

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers