NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link. 

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Geaccrediteerd
Live
07 mrt. 2023
07
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Zingeving en Spirituele Zorg

Sprekers: Jacqueline van Meurs; Yvonne Engels

Signaleren en verkennen van wat de palliatieve patiënt bezig houdt en dit integreren in proactieve zorgplanning In de definitie van palliatieve zorg staat dat er aandacht besteed moet worden...

Live
Geaccrediteerd
Live
21 mrt. 2023
21
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Voltooid Leven

Sprekers: Gert van Dijk; Els van Wijngaarden

De voltooid leven-discussie in Nederland is actueel binnen de politiek en de maatschappij.  Op verzoek van het kabinet presenteerde Els van Wijngaarden in 2020 haar onderzoek naar 'Voltooid Leven...

Live
Geaccrediteerd
Live
28 mrt. 2023
28
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij leverfalen

Sprekers: Carmen Glorie

Chronisch leverfalen kent een zeer wisselend, moeilijk voorspelbaar beloop en kan zelfs in het eindstadium nog genezen, met een levertransplantatie. Daarom kan het ingewikkeld zijn om behoefte aan pal...

Live
Geaccrediteerd
Live
04 apr. 2023
04
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester; Anne-Marije Buiter

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning en vermoeidheid ervaren. An...

Live
Geaccrediteerd
Live
11 apr. 2023
11
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve Zorg bij hartfalen

Sprekers: Bas Bekkers; Marjan Aertsen

Hartfalen is een ernstige en meestal progressieve ziekte die gekenmerkt wordt door inspanningsbeperking, vermoeidheid en periodes met verslechtering van benauwdheid door het vasthouden van vocht. De p...

Live
Geaccrediteerd
Live
18 apr. 2023
18
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Delier in de palliatieve fase

Sprekers: Marijke Baden

Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of v...

Live
Geaccrediteerd
Live
25 apr. 2023
25
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Angst en depressie in de palliatieve fase

Sprekers: Jacqueline Hovens; Tineke Vos

In november 2022 zijn de herziene richtlijnen Angst in de palliatieve fase en Depressie in de palliatieve fase gepubliceerd. Wanneer iemand een ernstige ziekte doormaakt, h...

Live
Geaccrediteerd
Live
02 mei 2023
02
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Vaststellen van de dood en schouwen van het lichaam

Sprekers: Max de Waal

Dit webinar bestaat uit twee onderdelen: 1. Het vaststellen van de dood Onderdeel van goede stervenszorg is ook het vaststellen van de dood. Dit lijkt een formele handeling, die...

Live
Geaccrediteerd
Live
09 mei 2023
09
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Postmortale zorg

Sprekers: Max de Waal

Uiteraard ligt de nadruk van zorg in de terminale fase erg op het moment vóór overlijden, maar het is ook goed dat zorgverleners kennis hebben over de zorg die na het overlijden plaatsvindt. Veel naas...

Live
Geaccrediteerd
Live
16 mei 2023
16
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Helpen bij verlies en verdriet

Sprekers: Manu Keirse

Manu Keirse, hoogleraar rouw en pionier binnen de palliatieve zorg zal op 16 mei 2023 een avond spreken over een nieuw onderwerp: hoe gaan we om met het verlies van een ouder. Zowel het verlies en ver...

Live
Geaccrediteerd
Live
23 mei 2023
23
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Begeleiding van stoppen met eten en drinken

Sprekers: Alexander de Graeff; Gert van Dijk

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedige...

Live
Live
25 mei 2023
25
20:00
20:00

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij hartfalen'

Sprekers: Bas Bekkers

Bij hartfalen (ook wel decompensatio cordis genoemd), pompt het hart minder goed bloed rond. Hierdoor werkt het hart minder goed en organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingss...

Live
Geaccrediteerd
Live
30 mei 2023
30
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg op de SEH

Sprekers: Doutsje Idzenga; Ellen Kaag

De aandacht voor palliatieve zorg neemt steeds meer toe. Ook op de afdelingen SEH van ziekenhuizen.  Dat is een belangwekkende ontwikkeling, want een kwart van de personen die in 2017 overleed aa...

Live
Geaccrediteerd
Live
06 jun. 2023
06
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Communicatie in de stervensfase (Contact)

Sprekers: Leonie Vogels

Carend en het Landelijk Expertisecentrum Sterven organiseren samen het bijzondere webinar 'Communicatie in de Stervensfase, waarbij we gebruik maken van de documentaire 'Contact'. Spreker van de avond...

Live
Geaccrediteerd
Live
20 jun. 2023
20
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Communicatie bij vergevorderde kanker

Sprekers: Liesbeth van Vliet; Olaf Geerse

Wanneer patiënten ernstig ziek zijn en niet meer beter worden hebben ze goede medische zorg nodig. Maar dat is niet voldoende. Ze hebben ook goede communicatie nodig; zoals informatie als emotionele o...