Geen beweging in hulpmiddelen dossier

Auteur: Carend Redactie
18.05.2023
Geen beweging in hulpmiddelen dossier
Auteur: Carend Redactie
18.05.2023

Er zit geen beweging in het dossier 'Hulpmiddelen' meldt thuiszorgverpleegkundige Jennifer Bergkamp op haar Linked-In-pagina. Zij mocht aanschuiven bij een overleg tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Zorgverzekeraars, leveranciers en zorgverleners over de problemen die er zijn rondom de centrale levering van hulpmiddelen zoals katheters en incontinentiemateriaal in de thuissituatie. Maar deze bijeenkomsten leiden vooralsnog tot niets.

Beschikbaarheid van hulpmiddelen

De beschikbaarheid van deze hulpmiddelen, met name ook in de palliatieve zorg, staat al jaren onder druk, hetgeen niet zelden leidt tot schrijnende situaties bij patienten die in de terminale fase verkeren. Vroeger werden deze hulpmiddelen verstrekt door de apotheker om de hoek, maar op basis van het doelmatigheidsbeleid vanuit Zorgverzekeraars Nederland worden hulpmiddelen centraal ingekocht.  Via spoedkoeriers kan dan na bestelling geleverd worden, maar dit gaat nog al eens fout, lees bijvoorbeeld het artikel 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is de duurste catheter van het land?' of 'Schrijnend verhaal over bureaucratie in de palliatieve zorg heeft grote impact'. De signalen vanuit met name de thuiszorgverpleegkundigen bereikten de politiek, waarbij er kamervragen werden gesteld.

Op 6 april jl. nam de Tweede Kamer uiteindelijk unaniem een motie van het CDA en de SP, waarin deze partijen vroegen minister Kuipers (VWS) te verkennen of de verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen aan patiënten weer door de apotheker kan plaatsvinden. 

Overleg bij de NZa

Dit leidde er toe dat een aantal partijen waaronder leveranciers en zorgverleners werden uitgenodigd aan tafel. Jennifer Bergkamp schrijft daarover: "Elke partij mocht een voorstel indienen en had 15 minuten om zijn presentatie te geven, de oplossingen toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Nadat de zorgprofessionals hun presentatie ingediend hadden werd er een aantal dagen voor het overleg contact gezocht vanuit NZA; die presentatie moest korter, wij hadden geen 15 minuten, wij hadden er ineens nog maar 5. En richt je vooral op haalbare oplossingen want dat waren deze niet."

De oplossing vanuit de zorgverleners, het weer leveren van hulpmiddelen aan de lokale apotheek wordt in het geheel niet ondersteund door de zorgverzekeraars of NZa. "We hoeven geen veranderingen te verwachten voor 01-01-2025", aldus Bergkamp. 

Bergkamp sluit af met een trieste conclusie over gebrek aan vertrouwen in de zorgprofessional met mogelijk noodlottige consequenties voor het al door het zorginfarct geteisterde zorgsysteem. "Er werken nu 20.000 verpleegkundigen in de thuiszorg, dat zijn er ruimschoots te kort. Veertig Procent daarvan overweegt de zorg te verlaten omdat ze zich niet serieus genomen voelen, geen vertrouwen is in hun deskundigheid en ze weggezet worden als voetvolk. Dus 8000 Verpleegkundigen dreigen het vak te verlaten.'

Het CDA overweegt inmiddels opnieuw Kamervragen over deze kwestie.