Het Naasten- en nabestaandencongres: Tanja van Roosmalen

Auteur:
01.01.2024
Het Naasten- en nabestaandencongres: Tanja van Roosmalen
Auteur:
01.01.2024

Tanja van Roosmalen is rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog. In haar praktijk LEF Verliesbegeleiding ondersteunt ze o.a. gezinnen met een ernstig zieke ouder. Ze is hoofdauteur van het boek ‘Een pleister tegen tranen; Ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder’. Als lid van de werkgroep KIEZO (KInderen met een Ernstig Zieke Ouder) werkt ze aan een grotere bewustwording van zorgprofessionals bij dit thema. En ze is als trainer verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.


De KIEZO-doelgroep is onder de aandacht gebracht door de werkgroep KIEZO. Deze werkgroep startte in 2020 en leverde begin 2023 een uitgebreid position paper af. In ‘Ik doe er toch ook toe! Position paper over Kinderen van Ernstig Zieke Ouders voor beleidsmakers en zorgverleners’ besteedt de werkgroep KIEZO onder meer aandacht aan:

  • Gevolgen voor het kind als één van de ouders langdurig ziek is
  • Begeleidingsbehoeften
  • Goede voorbeelden
  • Stakeholders die zich op het welzijn van KIEZO richten
  • Ook geeft de werkgroep enkele aanbevelingen voor de praktijk.

 In het ideaal van de werkgroep:

  • vindt scholing over de zorgbehoeften van KIEZO plaats, 
  • kennen professionals de (lokale/regionale) sociale kaart van producten en diensten die de zorg voor de kinderen en hun ouders ten goede komen en 
  • komt er een multidisciplinaire richtlijn, die professionals voorschrijft hoe zij ondersteuningsbehoeften kunnen inventariseren en welke interventies ingezet kunnen worden als zij te maken krijgen met KIEZO.