Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT start in september in Almere, Goes en Eindhoven

Auteur: Carend Redactie
09.07.2024
Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT start in september in Almere, Goes en Eindhoven
Auteur: Carend Redactie
09.07.2024

In september zal Carend starten met een leergang palliatieve zorg voor iedereen die werkzaam is binnen de VVT-sector in de steden Almere, Goes en Eindhoven. 

De training is al eerder gegeven in Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen, Maastricht, Zwolle, Utrecht en Hengelo en komt in een later stadium ook weer in deze steden terug.

U kan zich via deze link inschrijven.

De haven van Goes

Hoog kwalitatief onderwijs over palliatieve zorg voor alle zorgverleners in de VVT-sector

Palliatieve zorg is alle zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naaste en richt zich op kwaliteit van leven van mensen met ongeneeslijke vorm van kanker, maar ook van ziekten als COPD, hartfalen en dementie. Het is door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen de verwachting dat de vraag naar deze zorg het komend decennium fors gaat stijgen. Palliatieve zorg en zorg in de stervensfase zijn  een belangrijk onderdeel voor jou als zorgverlener binnen de VVTsector. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er onder ook onder zorgmedewerkers in de VVT-sector veel behoefte is aan meer kennis en kunde over dit onderwerp. 


Deze leergang is ontwikkeld door en voor zorgprofessionals onder leiding van experts palliatieve zorg longarts Sander de Hosson en internist-oncoloog Sabine Netters. De leergang palliatieve zorg is bestemd voor zorgverleners in het verpleeghuis, de thuiszorg en ziekenhuis van MBO niveau 3-4

Uitdagend programma
Het programma bestaat uit een blended learning van twee e-learnings, twee webinars en vier fysieke bijeenkomsten in een periode van 3 maanden. 


Na een introductie e-learning over de basisprincipes van palliatieve zorg zullen de deelnemers in kleine groepesamenkomen voor de eerste bijeenkomst. Hierin wordt dieper ingegaan op de vier domeinen van palliatieve zorg, de ziektetrajecten bij kanker, orgaanfalen (COPD en hartfalen) en dementie. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op communicatie. Er is tijdens deze bijeenkomsten (mede door de kleine groepsgrootte) veel tijd voor het delen van ervaringen en kennis onderling. Na de eerste kennismaking met de basisprincipes van palliatieve zorg gaan we door middel van een e-learning en een bijeenkomst in op de rol die zorgverleners kunnen hebben om de mantelzorg beter te kunnen ondersteunen. In deze tweede fysieke bijeenkomst is er ook veel aandacht voor de zorg voor de zorgverlener zelf.

Hierna volgen twee webinars over de vier belangrijkste symptomen die in de palliatieve fase kunnen optreden: dyspneu, pijn, buikklachten en het delier. Tijdens de webinars is ruimte voor interactie. Als laatste zijn er twee bijeenkomsten over de zorg in de stervensfase (inclusief palliatieve sedatie) en over rouw en nazorg.


Aan dit uitgebreide leerprogramma worden verdiepende facultatieve leervideo's toegevoegd over onderwerpen waar veel interesse in is, zoals interculturele palliatieve zorg en dementie.  Deze leervideo's zullen in het komende jaar uitgebreid worden met vele onderwerpen (zoals COPD, hartfalen, ALS, maar ook zingeving en mantelzorg), waardoor deze leergang nog waardevoller wordt en ook waardevol blijft: ook ver na je reguliere programma mag je deze leervideo's blijven gebruiken.

'In company' training

Naast de individuele trajecten bieden wij ook de mogelijkheid tot maatwerk voor jouw organisatie. Met ons maatwerkprogramma kunnen we de leergang aanpassen aan de specifieke wensen en vereisten van jouw organisatie. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken en een programma op maat te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van jouw team of organisatie. 

Neem contact met ons op (via leergang@carend.nl) om de mogelijkheden voor maatwerk binnen jouw organisatie te bespreken. Samen kunnen we een op maat gemaakt traject ontwikkelen dat voldoet aan de specifieke behoeften van jouw team en organisatie op het gebied van palliatieve zorg. We kijken ernaar uit om samen te werken en een waardevolle bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van jouw organisatie. 

Catharina kerk in Eindhoven

Kosten en scholingsbudgetten

De kosten voor de leergang palliatieve zorg bedragen €850.  Deze prijs omvat het volledige programma, inclusief lesmateriaal en een online leeromgeving. Het doel van deze leergang is om professionals in de gezondheidszorg te voorzien van waardevolle kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.  Door gebruik te maken van de beschikbare scholingsbudgetten binnen je organisatie of subsidiemogelijkheden elders, kun je wellicht een deel of zelfs de volledige kosten van de leergang palliatieve zorg dekken. We raden je daarom aan om tijdig navraag te doen en alle beschikbare opties te verkennen met je werkgever.

De kosten voor deze leergang moeten worden voldaan bij de definitieve aanmelding voor deze leergang. 

We hopen dat deze leergang palliatieve zorg je de benodigde kennis en vaardigheden zal bieden om hoogwaardige zorg te verlenen aan mensen in de palliatieve fase. 


Nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de kosten of andere aspecten van de leergang, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via leergang@carend.nl.

We kijken erg uit naar het lanceren van deze scholing!  Een scholing die zich enkel en alleen richt op de plaats waar veruit de meeste palliatieve zorg plaatsvindt: in de VVT-sector!

Inschrijven kan hier.


Foto's: Wikipedia