Palliatieve zorg bij leverfalen blijft onderbelicht

Auteur: Duch Health Hub/ Rob Bruntink.
02.12.2022
Palliatieve zorg bij leverfalen blijft onderbelicht
Auteur: Duch Health Hub/ Rob Bruntink.
02.12.2022

Palliatieve zorg krijgt weinig aandacht bij patiënten met leverfalen. Ook in de medische vakliteratuur is het aantal publicaties hierover beperkt. Het is voor MDL-arts Carmen Glorie een groot raadsel waarom dat zo is. En een al net zo grote uitdaging om daar verandering in te brengen.

Carmen Glorie maakt onderscheid tussen patiënten met acuut leverfalen en patiënten met chronische levercirrose of leverinsufficiëntie. “Acuut leverfalen kenmerkt zich door een snel progressief beloop, waarbij een tijdige levertransplantatie soms de enige kans op genezing is. Ondanks de hoge mortaliteit hebben deze patiënten natuurlijk, naast een mogelijk curatief traject, ook recht op goede palliatieve zorg. Ofwel: adequate aandacht en begeleiding op de vier dimensies van palliatieve zorg.”

Lees het hele artikel op de Dutch Health Hub.

Op dinsdag 13 december organiseert Carend een webinar over dit onderwerp met als spreker Carmen Glorie (foto).