Gedicht

Auteur: Schrijftet
20.02.2021
Gedicht
Auteur: Schrijftet
20.02.2021
Palliatieve zorg

Als een verwoestende diagnose jou je toekomst wreed ontneemt Is de schok dat het einde nadert dan ook absoluut niet vreemd Het besef dat je gaat sterven maakt je kwetsbaar en heel klein Je wilt dan heel graag weten hoe je laatste levensfase zal zijn

De angst en de onwetendheid werpen een schaduw over jouw dagen Betrokken zorgmedewerkers kunnen dan helpen bij al jouw vragen Juist in deze fase zijn respect en oprechtheid van groot belang Kennis en regie over jouw leven, maken je wellicht iets minder bang

Je hoop is soms gevestigd op een behandeling die jouw tijd hier wat verlengt Dan is het belangrijk te weten, welke nadelen dit met zich meebrengt De lengte van je leven en kwaliteit gaan niet altijd hand in hand Moet je voor het gevoel kiezen, of besluit je met je verstand?

Een menselijke benadering door jouw arts en verplegend personeel Laat jou voelen dat je belangrijk bent en die wetenschap doet heel veel Als het onherroepelijke afscheid, niet lang meer op zich laat wachten Kan een arm om je schouder en begrip, jouw leed echt doen verzachten

Wanneer goed met jou wordt besproken, hoe jouw pijn kan worden verzacht Krijgen jouw dagen misschien meer kleur dan je aanvankelijk had verwacht Genieten van kleine dingen kan dan van grote waarde zijn De laatste momenten met je dierbaren verlopen dan hopelijk toch fijn

Als de ziekte heeft gewonnen en het afscheid is bijna daar Dan laat je niet alleen het leven los, je neemt ook afscheid van elkaar Het belang van deze fase wordt begrepen door de mensen van Carend Omdat jij aan het einde van je leven, nog steeds van grote waarde bent

[www.schrijftet.nl](http://www.schrijftet.nl) Wil je meer weten over de rol van palliatieve zorg tijdens de huidige Covid-19 pandemie?
In het bijzonder hoe je iemand zowel ziekte- alsook symptoomgericht kunt behandelen, de besluitvorming om iemand wel of niet in te sturen naar het ziekenhuis danwel de IC en uiteraard de communicatie hierover? ***WIL JE MEER WETEN OVER PALLIATIEVE ZORG? SCHRIJF JE DAN [HIER IN VOOR ÉÉN DE WEBINARS](https://carend.nl/webinars)***