Nadenken over de toekomst bij hartfalen (publiekswebinar)

Auteur: Carend Redactie
12.04.2023
Nadenken over de toekomst bij hartfalen (publiekswebinar)
Auteur: Carend Redactie
12.04.2023

Op donderdagavond 25 mei vindt het webinar 'Nadenken over de toekomst bij hartfalen’ plaats. Deze avond wordt georganiseerd door Carend, PZNL (Palliatieve Zorg Nederland), Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenvereniging Harteraad.

In het webinar gaan we in op de medische, psychische en sociale aspecten van hartfalen, met nadruk op kwaliteit van leven en zingeving. Bij hartfalen spelen vaak veel onzekerheden. Ook daaraan besteden we aandacht in het webinar.

Hartfalen is niet te genezen. De meeste mensen met hartfalen krijgen langzaam steeds meer klachten. Zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, vocht vasthouden en benauwdheid, maar ook klachten als angst, en depressieve gevoelens komen veel voor. Wanneer je ongeneeslijk ziek bent, kunnen er ook vragen bij je op komen zoals: Waarom overkomt mij dit? Wat is de zin van het leven? Waar kan ik kracht uit halen? Door het hebben van minder energie komen mensen minder vaak buiten de deur, waardoor ze zich alleen kunnen voelen.

Hartfalen wordt behandeld met medicijnen, maar soms is het mogelijk om met behulp van een klepoperatie of dotteren de situatie te verbeteren. Bij ziekten waarbij je steeds wat verder achteruitgaat en die er uiteindelijk ook voor zorgen dat je korter leeft, speelt palliatieve zorg een belangrijke rol.

Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op kwaliteit van leven. Dat het leven zo fijn en prettig mogelijk is ondanks dat je ziek bent. En omdat de mensen om je heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op naasten.

In dit webinar komen verschillende experts aan het woord, waaronder cardioloog Bas Bekkers. Ook zal een patiënt zelf op deze avond vertellen over hoe hij of zij nadenkt over de toekomst en omgaat met de onzekerheden die bij hartfalen horen.

Het webinar is interactief (er kunnen veel vragen anoniem gesteld worden, die doorgegeven worden aan de sprekers en zij kunnen die beantwoorden) en gratis. Aanmelding is wel verplicht (via de link onderaan dit bericht).

Dit webinar wordt georganiseerd voor patiënten en hun naasten en is een initiatief van Carend, PZNL (Palliatieve Zorg Nederland), Patiëntenfederatie Nederland en Harteraad (de patiëntenvereniging).

De avond vindt online plaats, begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Er is veel ruimte voor vragen.

Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via deze link:https://carend.nl/webinar/publiekswebinar-nadenken-over-de-toekomst-bij-hartfalen


Cardioloog Bas Bekkers