Palliatieve zorg bij ALS

Auteur: Sander de Hosson
10.04.2022
Palliatieve zorg bij ALS
Auteur: Sander de Hosson
10.04.2022

Morgenavond zal revalidatie-arts Esther Kruitwagen uitgebreid in gaan op de brede problematiek van de palliatieve zorg bij mensen met ALS. In dit webinar ligt de nadruk op advance care planning en de behandelmogelijkheden op alle domeinen van de palliatieve zorg, waaronder ook psychosociale problematiek en existentieel lijden. 

ALS (amyotrofe lateraal sclerose) is een dodelijke zenuw/spierziekte, met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Belangrijke symptomen zijn zwakker spierkrachtsverlies, coördinatiestoornissen, vermindering van spraak- en slikvermogen en ook benauwdheid. De ziekte heeft groot effect op de kwaliteit van het leven.

Palliatieve zorg heeft als doel om de kwaliteit van leven van mensen met ALS zo goed mogelijk te houden en speelt dus een grote rol in de behandeling. De meeste zorg thuis wordt gegeven door de wijkverpleging/thuiszorg in goede afstemming met de huisarts, revalidatiearts en zo nodig het Centrum voor Thuisbeademig (CTB).

Webinar
In dit webinar zal revalidatie-arts (UMCU) Esther Kruitwagen ingaan op het brede kader van de palliatieve zorg bij patienten met ALS op somatisch, extentieel, sociaal en existentieel terrein, waarbij er ook aandacht zal zijn voor advance care planning.

Dit webinar is bedoeld voor alle zorgverleners die werken met patienten die ALS (of aanverwante ziektes als PSMA of PLS) hebben zoals verzorgenden, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, huisartsen, longartsen, neurologen, revalidatie-artsen en medewerkers van het Centrum voor Thuisbeademing. Zoals altijd is het webinar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patiënten of naasten.

Het webinar is dus op 12 april en begint om 20.00 uur. Inschrijven kan hier.


Meer weten over palliatieve zorg bij ALS:

Website van het ALS-centrum over palliatieve zorg bij ALS https://www.als-centrum.nl/themas/zorg-voor-patienten/zorg_in_laatste_levensfase/

'Palliatieve zorg voor ALS-patienten moet eerder starten'. Artikel van MedNet. https://www.mednet.nl/congres-nieuws/palliatieve-zorg-voor-als-patienten-moet-eerder-starten/

Website van Stichting ALS Nederland https://www.als.nl