CAREND BLOG

Verwacht en onverwacht

24.10.2023

Veroudering treedt eerder op bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het is belangrijk om samen de palliatieve fase te markeren en met betrokkenen te kijken naar de best mogelijke zorg.

Auteur: 21.10.2023

Vierennegentig telefoontjes waren er gepleegd, om een plek te vinden voor deze onfortuinlijke, jonge vrouw. En ik voegde daar nog een aantal belletjes aan toe.

Auteur: Mandy Wanmaker, uitvaartverzorger 17.10.2023

Ze (2,5) werd overal in betrokken en wilde ook overal bij helpen. Zo droeg ze de foto, lopend voor de stoet uit bij het dragen van de kist.

Auteur: Astrid Potters, vrijwilliger Stichting Komma 14.10.2023

‘Vechten tegen de dood heeft geen zin, maar voor het leven wel’, zegt ze en dat doet ze.

Auteur: Brigitte Verburgh, verpleegkundige in een hospice 07.10.2023

Zelfs op zijn ziekbed blijkt er ruimte te zijn voor ongenoegen en hatelijkheid.

Auteur: Josephine Aerts, uitvaartbegeleider 30.09.2023

In ieder gezin gaat het anders. Bij het ontbijt en naar bed gaan. En ook bij ziekte en een afscheid dat komen gaat.

Auteur: Jennifer Bergkamp, verpleegkundige in de wijk 26.09.2023

Een heer met een sterke wil komt op mijn pad. Hij leert mij wat beter kennen en zo word ik voor hem al vrij snel: die kleine druktemaker.

Auteur: Cynthia Poen, columnist, verpleegkundige en auteur 23.09.2023

Ik denk er nog vaak aan terug omdat Jo me die avond kwam helpen. Jo was mijn dierbare collega. Een geweldige verpleegkundige die onverschrokken zorgde en die ik altijd kon bellen voor raad en daad. Ze overleed veel te jong aan corona, al we...

Auteur: Jeroen Goes, zoon 21.09.2023

‘Koester de momenten samen’ zeggen lieve vrienden van me, maar het lukt me niet. Ik zie mijn moeder niet meer terug, er is geen verhaal meer te delen dat nog bij haar binnenkomt.

Auteur: Jannie Oskam, auteur, gastdocent, spreker, dubbele ervaringsdeskundige (patiënt en gewerkt in de zorg) 16.09.2023

In het ziekenhuis hebben ze de kroketten afgeschaft, omdat de lunches op de dagbehandeling gezond moeten zijn. Ze hebben vast geen enquête onder patiënten gehouden over het afschaffen, anders was dit nooit gebeurd.