CAREND NIEUWS

Bewust stoppen met eten en drinken [interview met een naaste]

Auteur: Geeske Hendriksen 28.05.2023

Het hele proces deed Ineke nog het meest denken aan de verhalen over oude Indiaanse vrouwen die de rand van het dorp opzochten om in rust te sterven.

Auteur: Redactie Carend 28.05.2023

Palliatieve zorg gaat niet alleen over sterven, het gaat ook over luisteren naar je patiënten en kennis hebben van symptomen in de palliatieve fase.

Auteur: Carend Redactie 25.05.2023

Micha Blok interviewde Els Quagebeur (samen met Sander de Hosson auteur van het boek Leven toevoegen aan de Dagen) over palliatieve zorg en haar ervaringen in de dagen dat zij met longarts Sander de Hosson meeliep. Ze kwam haar angst onder...

Auteur: 24.05.2023

De aandacht voor palliatieve zorg neemt steeds meer toe. Ook op de afdelingen SEH van ziekenhuizen. Dat is een belangwekkende ontwikkeling, want een kwart van de personen die in 2017 overleed aan een aandoening relevant voor palliatieve zor...

Auteur: Redactie Carend 19.05.2023

Wil je jouw kennis en ervaring met social media vrijwillig inzetten om Carend te helpen verbetering van de palliatieve zorg te bereiken?

Auteur: Carend Redactie 18.05.2023

Er zit geen beweging in het dossier 'Hulpmiddelen' meldt thuiszorgverpleegkundige Jennifer Bergkamp op haar Linked-In-pagina. Zij mocht aanschuiven bij een overleg tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Zorgverzekeraars,...

Auteur: Redactie Carend 12.05.2023

‘Ik strijd voor het belang van goede palliatieve zorg, deze award zie ik als een prachtige aanmoediging om hiermee door te gaan.'

Auteur: Carend Redactie 11.05.2023

Op 23 mei organiseert Carend het webinar 'Begeleiding bij bewust afzien van eten en drinken' in de laatste levensfase. Een keuze die vaker gemaakt wordt door mensen zelf. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden krijgen steeds vaker te make...

Auteur: Carend Redactie 10.05.2023

Een recordaantal van ruim 13.000 vrijwilligers was het afgelopen jaar beschikbaar voor de hulp aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2022.

Auteur: Carend Redactie 02.05.2023

Als zorgverlener kan je veel in aanraking komen met patiënten of cliënten die gaan sterven. Kennis over palliatieve zorg en de stervensfase neemt toe, maar veel naasten zullen je ook vragen wat er na het overlijden met het lichaam van hun g...