CAREND NIEUWS

Nieuwe Richtlijn Hypercalciëmie in de Palliatieve Fase

21.06.2024

PZNL heeft een nieuwe multidisciplinaire richtlijn gepubliceerd: Hypercalciëmie in de Palliatieve Fase. Deze symptoomgerichte richtlijn bespreekt de klachten, oorzaak, preventie en behandeling van hypercalciëmie in patiënten in de palliatie...

Auteur: 20.06.2024

Het gesprek over ongeneeslijk ziek zijn en alles wat er dan nog mogelijk is, moet beter. Dat vinden vijftien samenwerkende organisaties die deze week een publiekscampagne lanceren. ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’ is de titel. De campagne...

Auteur: Gertien Koster 18.06.2024

We zijn weleens verbaasd over hoe mensen met elkaar omgaan maar wij kennen vaak de historie niet en het hoeft ons niet in de weg te staan. We zorgen blanco en liefdevol voor mensen. Bij deze mensen stond het ons wel in de weg.

Auteur: Silvia Theunissen 18.06.2024

Ergens voorvoelde ik dat het op mijn verjaardag zou gebeuren. Dat vond ik helemaal niet verdrietig. Het voelde als kloppend dat mijn geboortedag en zijn sterfdag allebei op 19 mei vielen – ik zie er de cirkel van het leven in.

Auteur: Carend Redactie 17.06.2024

Er is vorige maand een nieuwe richtlijn over ascites verschenen! Maar wat is ascites? Wat veroorzaakt het en wat kan je er aan doen? Wat betekend dit voor patiënten? We gaan in gesprek met Sunje Abraham, MDL arts van het Alrijne Ziekenhuis...

Auteur: Carend Congres Redactie 16.06.2024

Ben jij professional in de zorg of het sociaal domein? Of beleidsmedewerker of bestuurder in de zorg, het sociaal domein, of in een gemeente? Of ben je informeel ondersteuner, ervaringsdeskundige, en geïnteresseerd in de sociale benadering?...

Auteur: Carend Redactie/ PZNL 14.06.2024

De herziene multidisciplinaire richtlijn koorts in de palliatieve fase is gepubliceerd. In de herziene evidence-based richtlijn koorts in de palliatieve fase wordt ingegaan op diagnostiek, onder meer hoe onderscheid gemaakt kan worden tusse...

Auteur: Charles Forceville, Associate Professor Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam 12.06.2024

De diagnose kanker zet voor zowel de patiënt als zijn omgeving de wereld op zijn kop. Onderzoekers Nina Gebraad en Charles Forceville pleiten voor heldere communicatie die aansluit bij de belevingswereld van alle betrokkenen.

Auteur: Carend Redactie 11.06.2024

Het is weer tijd voor een nieuwe infographic. Na het succes van de eerste drie infographics, volgt hier de nieuwste infographic: ‘COPD’. Voor de inhoud is gekeken naar de patiëntenversie van de richtlijn ‘COPD’ die gepubliceerd is op Overpa...

Auteur: 11.06.2024

Complemantaire zorg staat onder zorgverleners steeds meer in de aandacht. Tijdens een webinar op 10 september én op het Zorg in de Stervensfase-congres van Carend zal Madeleine Kerkhof uitgebreid in gaan op dit onderwerp. Kerkhof is hoofddo...