Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

On demand
Kinderpalliatieve Zorg
Geaccrediteerd
Aanmelden

Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren

‘Alles is bespreekbaar’ luidt de titel van een bijzonder project binnen jongerenhospice Xenia. Het doel van dit project is om jongeren met een levensbedreigende ziekte tot zelfverwerkelijking te laten komen. Hierbij staat ‘contemplatief luisteren’ centraal, een gesprekstechniek die het individu helpt en begeleidt bij het innerlijk overleg. Deze techniek vraagt ons de geleerde protocollen, theorieën, aannames en oordelen eens opzij te zetten en te kijken naar de werkelijke behoefte van de zorgvrager. De focus ligt op het creëren van zingeving, gevoel van eigenwaarde en autonomie.

In de context van een kinderziekenhuis waar de confrontatie met ziekte, behandeling, maar ook levenseinde acuut kan zijn, spelen zingevingsvragen weer op een andere manier. Dan kan het vooral gaan om het ervaren van verbindingen, met naasten, zorgverleners, en wellicht het spirituele. En daarin als persoon gezien worden.


In dit webinar gaan Nette Falkenburg, geestelijk verzorger in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, en Nienke van de Giessen, senior verpleegkundige bij jongerenhospice Xenia, het gesprek met elkaar aan. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden laten zij zien wat je van jongeren met een beperking of ziekte kunt leren op zingevingsgebied, hoe je als zorgverlener kunt reflecteren op je eigen rol in het zorgproces met een ernstig zieke patiënt. Hoe verhoud je je tot je eigen aannames en bijv. levensbeschouwing? Durf je je rationele gedachten los te laten om beter af te kunnen stemmen op de patiënt? Hoe kunnen we samen meer ruimte creëren voor zingeving en spiritualiteit in een wereld die zo gemedicaliseerd en geprotocolleerd is?

Gerelateerde artikelen

Hospice Xenia helpt ongeneeslijk zieke jongeren met zingeving
Auteur: Rob Bruntink
Webinar over zingeving bij ongeneeslijke zieke jongeren (interview)
Auteur:
Reeks webinars over kinderpalliatieve zorg on demand terug te zien
Auteur: Carend Redactie

Sprekers

Nette Falkenburg
Geestelijk verzorger
Nienke van de Giessen
Verpleegkundige hospice Xenia

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 0 punt
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers