Reeks webinars over kinderpalliatieve zorg on demand terug te zien

Auteur: Carend Redactie
09.11.2022
Reeks webinars over kinderpalliatieve zorg on demand terug te zien
Auteur: Carend Redactie
09.11.2022
Afgelopen september heeft Carend in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een reeks webinars over kinderpalliatieve zorg georganiseerd. Deze vier webinars werden allen hoog gewaardeerd. Wij merkten dat er erg veel vraag was onder zorgverleners, naasten en ook onderwijsend personeel om deze webinars opnieuw te zien. Om die reden bieden we ze op onze site nu *on demand* aan. De webinars zijn voor V&VN, NAPA en de VSR geaccrediteerd (hoog tarief), maar voor iedereen toegankelijk (laag tarief). **Webinars** [Webinar](https://carend.nl/webinar/kennismaking-met-kinderpalliatieve-zorg-van-toen-tot-nu) '**Kennismaking met de kinderpalliatieve zorg'**(Met: hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen en moeder Paula van Driesten). [Webinar](https://carend.nl/webinar/praten-over-de-dood-met-kinderen-1) **'Praten over de dood met kinderen'.** (Met: kinderoncoloog Erna Michiels, rouwtherapeut Agmar Butcher en moeder Marjolein Broeren). [Webinar](https://carend.nl/webinar/levend-verlies-terugkerende-rouw-in-de-kinderpalliatieve-zorg-1) '**Levend verlies'** (Met: rouw- en verliestherapeut Tanja van Roosmalen). [Webinar](https://carend.nl/webinar/zingeving-bij-ongeneeslijk-zieke-jongeren-1) **'Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren'**. (Met: geestelijk verzorger Nette Falkenburg en hospiceverpleegkundige Nienke van de Giessen). ----- **Achtergrond Serie Kinderpalliatieve Zorg** In dit vierluik wordt aandacht besteed aan de volle breedte van de kinderpalliatieve zorg, dus zowel de medische als de existentiele en psychosociale aspecten. Deze zorg start vanaf de diagnose van een ongeneeslijke of levensbedreigende aandoening. Kinderpalliatieve zorg draait echter niet alleen om het zieke kind. Het hele gezin kan hulp en ondersteuning krijgen bij de verzorging en begeleiding. Naast medische of verpleegkundige zorg kan het ook gaan om pedagogische of psychosociale hulp of spirituele zorg. Dit valt allemaal onder palliatieve zorg, waarbij de focus op de kwaliteit van leven én sterven ligt. Door medisch-technische vooruitgang worden steeds meer 'palliatieve kinderen' volwassen. Dit brengt voor de beroepsgroepen in de volwassenenzorg nieuwe uitdagingen met zich mee. Hierdoor is kinderpalliatieve zorg belangrijk in brede context en niet alleen in de (kind)specialismen. Het gevarieerde programma met zowel ervaringsdeskundigen als zorgverleners, maakt deze reeks ook erg geschikt om te volgen als je in de volwassenzorg werkt. Alle webinars zijn als geheel, maar ook afzonderlijk van elkaar te volgen. Accreditatie voor 2 punten per webinar werd toegekend voor verpleegkundig specialisten (VSR), physician assistants (NAPA), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Voor geestelijk verzorgers wordt accreditatie voor 0,5 punt per webinar aangevraagd. De webinars zijn uiteraard ook toegankelijk voor niet-zorgverleners of zorgverleners die geen accreditatie wensen. Studenten krijgen korting. Foto: Pexels.