Carend organiseert 'Hét ACP-congres' op 13 juni in de Jaarbeurs

Auteur: Carend Congres Redactie
04.04.2023
Carend organiseert 'Hét ACP-congres' op 13 juni in de Jaarbeurs
Auteur: Carend Congres Redactie
04.04.2023

Op 13 juni organiseren Carend en de Dutch Health Hub  (onderdeel van de Jaarbeurs) 'Hét ACP-congres'.  Een datum om in je agenda te zetten, want op deze middag wordt het belangrijke onderwerp van álle kanten beschouwd. Hét ACP-congres vindt plaats tijdens de Dutch Health Week, maar kan ook separaat worden bezocht.

Via deze link kun je inschrijven.

Advance care planning 

ACP, ook wel pro-actieve zorgplanning genoemd, krijgt een steeds belangrijkere plek binnen het medisch en verpleegkundig domein. ACP is het vooraf goed doorspreken van wensen, behoeften en onzekerheden over de toekomst bij ernstige ziekten met de patiënt en alle betrokkenen. Daarbij komen vragen aan bod als: Welke behandelingen zou iemand nog wel willen en welke niet meer? Waar liggen de grenzen van de geneeskunde? Wat wil iemand nog weten over wat hem of haar te wachten staat bij de behandeling, maar ook later als de stervensfase begint. ACP bestaat niet uit één gesprek, maar is een reeks gesprekken waarin zorgverlener, patiënt en naasten van gedachten wisselen over de wensen.

Tijdens dit congres zullen er presentaties gegeven worden over ACP bij COPD, bij hartfalen en bij dementie. Maar ook over hoe dergelijke gesprekken in het ziekenhuis en binnen de huisartsenpraktijk vorm gegeven kunnen worden. Het congres is bedoeld voor zorgverleners en heeft een multidisciplinair karakter en is daarmee geschikt voor huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers en beleidsmakers. We zullen deze middag vanuit zoveel mogelijk perspectieven het thema belichten. 

Programma 13 juni Hét ACP-congres

12.30 uur - Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

13.00 uur - Inleiding: de basisprincipes van advance care planning, door ander de Hosson (dagvoorzitter)

Aan het begin van de middag zetten we de belangrijkste principes van ACP op een rij. Welke ziektetrajecten zijn er? Wat zijn de belangrijkste verschillen in ACP bij deze verschillende ziektetrajecten? Een inleiding over dit belangrijke onderdeel van de (palliatieve) zorg.

Dagvoorzitter Sander de Hosson

13.15 uur - Nadenken over de toekomst bij dementie, door Judith Meijers

Dementie is een progressieve en ongeneeslijke aandoening. Idealiter wordt vanaf het stellen van de diagnose dementie een palliatieve zorgbenadering toegepast. Daarbij is er aandacht voor behoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak. Ook is er aandacht voor mantelzorgers (naasten), die vaak een grote rol vervullen in de zorg voor deze groep patiënten. In latere stadia van dementie nemen deze mantelzorgers vaak (deels) de besluitvorming over de zorg over. Het is daarom belangrijk naasten actief te betrekken bij ACP-gesprekken, en ervoor te zorgen dat zij geïnformeerd en gehoord worden in de besluitvorming aan het levenseinde.

Lees hier meer over de spreker, deze presentatie en het onderwerp.

Judith Meijers

14.00 uur - ACP bij orgaanfalen (COPD en hartfalen), door Marloes Jansen en Sandra Rozeboom

Bij orgaanfaalziektes zoals COPD of hartfalen duurt het ziektetraject gemiddeld genomen lang, soms vele jaren. Symptomen variëren over de tijd en de ziektes gaan gepaard met soms acute verslechteringen en dan weer langere periodes van stabiliteit. Het is vaak lastig om een goed moment te vinden om het ACP-gesprek te starten. Toch is het belangrijk dat dit op tijd wordt gevoerd en niet thuis in het midden van een weekenddienst door een waarnemer of midden in de nacht op de SEH bij een erg benauwde patiënt. Verpleegkundig specialisten Marloes Jansen en Sandra Rozeboom nemen ons mee in de wereld van ACP bij COPD en hartfalen.

Lees hier meer over de sprekers, deze presentatie en het onderwerp.

Marloes Jansen, verpleegkundig specialist COPD

Sandra Rozeboom, verpleegkundig specialist hartfalen

14.45 uur - Pauze met koffie en thee

15.00 uur - De ACP-polikliniek in het ziekenhuis, door Dave Tjan

Anesthesioloog Dave Tjan is een van de stuwende krachten achter de ACP-polikliniek in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede. Op de poli's cardiologie, nefrologie, geriatrie, oncologie MDL, neurologie en longziekten worden structureel ACP-gesprekken aangeboden aan patiënten met een verhoogde kwetsbaarheid. In deze presentatie deelt Tjan de lessen, de weerstanden én de kosten en baten van deze voor Nederland grotendeels unieke aanpak die navolging verdient. Lees meer over de ACP-poli in het Gelderse Vallei Ziekenhuis via deze link.

Lees hier meer over de spreker, deze lezing en het onderwerp.

Anesthesioloog Dave Tjan

15.45 uur - ACP in de huisartsenpraktijk, door Mirjam Willemsen

Veel huisartsen kennen de patiënt en hun sociale netwerk lang en goed. Om die reden spelen zij een belangrijke rol bij ACP. Niet altijd wordt hun kennis ingezet in de tweedelijn, waar sommige gesprekken opnieuw worden gedaan. Hoe verloopt ACP hedentendage in de eerstelijnsgeneeskunde en wat is er voor nodig om tot betere afstemming te komen met de verschillende zorglijnen rond de patiënt? Huisarts Mirjam Willemsen gaat uitgebreid in op de praktijk van ACP bij de huisarts. Willemsen zet zich al jaren in voor goede palliatieve zorgverlening. Zij zal ACP beschouwen vanuit het perspectief van de huisarts en van de patiënt. Ze heeft uitgezaaide longkanker en zal ACP ook vanuit haar ervaring beschouwen. Mirjam Willemsen werd bekend door de documentaire 'Dying to Live' die op 16 maart jl. werd uitgezonden op NPO2. De documentaire is hier terug te zien. 

Lees hier meer over Mirjam Willemsen, haar presentatie en dit onderwerp.

Huisarts Mirjam Willemsen

16.30 uur -  ACP binnen de PaTz-groepen

PaTz is de afkorting voor Palliatieve Zorg Thuis. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz-groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op hun zorgbehoeften. Met deze gezamenlijke aanpak nemen de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe. In deze presentatie, die aansluit op de presentatie van Mirjam Willemsen, zullen vertegenwoordigers van de PaTz-groepen het belang van deze samenwerking bespreken.


16.50 uur - Conclusies en afronding, door Sander de Hosson

Wat zijn de lessons learned? Wat nemen de deelnemers mee naar huis? Waar is behoefte aan?
Aan de hand van een aantal stellingen en interactieve vragen gaat dagvoorzitter Sander de Hosson in gesprek met de deelnemers aan dit congres.


Inschrijving en accreditatie

De inschrijving voor dit congres start binnen twee weken. Als je je aanmeldt voor de tweewekelijkse nieuwsbrief van Carend, krijg je tijdig alle informatie over dit congres.
Je krijgt gelijktijdig toegang tot de 'Dutch Health Week', hiertoe zullen wij je gegevens doorgeven aan de organisatie van dit congres. Vanzelfsprekend worden deze gegevens niet met andere partijen gedeeld.
Accreditatie wordt aangevraagd voor ABAN, V&VN, NAPA, VSR, geestelijk verzorgers, NVDA, NVvPO en Kabiz.


Kosten

De kosten voor het congres bedragen 149,90 euro.
Leden van V&VN, NVDA, NVvPO betalen 135,00 euro (alleen na registratie op Carend.nl)
Studenten zijn welkom voor 75,00 euro (alleen aanmelden met studenten mailadres)

Inschrijven kan via deze link. Wij kijken ernaar uit om je te mogen ontmoeten op 13 juni!