Palliatieve zorg bij dementie

Auteur: Sander de Hosson
05.04.2022
Palliatieve zorg bij dementie
Auteur: Sander de Hosson
05.04.2022

Vanavond is het zover! Dan zullen specialist ouderengeneeskunde Maartje Klapwijk en verzorgende Anita Stavleu tijdens een leerzaam en voor iedereen toegankelijk avondwebinar uitgebreid ingaan op het belangrijke onderwerp 'Palliatieve zorg bij dementie'.

Dementie is een progressief ziektebeeld, dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door - of in ieder geval mét - de dementie, sterven. Om die reden is het belangrijk om tijdig met een patiënt of client en zijn familie in gesprek te gaan over het levenseinde en de periode die daar aan vooraf gaat (advance care planning of ACP). 

De sprekers zullen voorbeelden geven uit de praktijk en onderzoeken hoe we de kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven voor patiënten met dementie kunnen verbeteren.

Dementie is een syndroom, een groep van symptomen of klachten die in combinatie voorkomen. De uitwerking van de ziekte is zo verwoestend dat de persoon in de laatste fase van dementie nauwelijks nog lijkt op de persoon die hij was in de beginfase van de ziekte. In de eindfase is de persoon met dementie in alles afhankelijk van anderen. Alles wat hij ooit aangeleerd heeft, is hij kwijt.

In Nederland leven 270.000 mensen met dementie. Dementie begint met stoornissen in het kortetermijngeheugen. Later wordt ook het langetermijngeheugen aangetast. Ook is er sprake van fatische stoornissen (stoornissen in de spraak), apraxie (stoornissen in het handelen), agnosie (stoornissen in het herkennen) en stoornissen in de uitvoerende functies (ADL). Daarnaast komen psychiatrische verschijnselen voor, zoals paranoïde, agressie, rusteloosheid, stemmingswisselingen, hallucinaties en persoonlijkheidsveranderingen.

Webinar

Het webinar vindt vanavond online van 20.00 uur tot 22.00 uur en is geaccrediteerd voor zorgverleners. Het webinar is met nadruk ook toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp, waaronder ook naasten. Kan je niet live kijken? Geen probleem: je krijgt dan een terugkijklink zodat je op je eigen tijd kan terugkijken.

Inschrijven kan via deze link: webinar palliatieve zorg bij dementie

Wil je meer weten over palliatieve zorg bij het dementie? 

Zorg rond het levenseinde bij dementie (website van de Alzheimer Stichting): https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/laatste-zorg/laatste-levensfase/zorg-rond-het-levenseinde

Kwaliteit van leven bij dementie. (Website van LUMC/onderzoeken van Klapwijk et al) https://www.lumc.nl/org/unc-zh/onderzoek/Palliatievezorgbijdementie/Kwaliteit-van-leven-en-sterven-bij-dementie/

'Wij moeten dementie als terminale ziekte beschouwen'. Interview Medisch Contact met Maartje Klapwijk. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/we-moeten-dementie-als-terminale-ziekte-beschouwen.htm

Foto: IStock

dinsdag 01 november 2022
12:42 uur