Palliatieve zorg bij nierfalen: interview met een verpleegkundige

Auteur: Carend Redactie
08.11.2022
Palliatieve zorg bij nierfalen: interview met een verpleegkundige
Auteur: Carend Redactie
08.11.2022
Vanavond om 20.00 uur vindt het [webinar](https://carend.nl/artikel/palliatieve-zorg-bij-nierfalen-interview-met-een-verpleegkundige) palliatieve zorg bij nierfalen plaats. Dialyseverpleegkundige Patricia Savelberg kwam met het idee om dit webinar te organiseren en heeft Carend meegeholpen om het te organiseren. Hoog tijd voor een aantal vragen aan haar. *Is er veel aandacht voor dit onderwerp?* Jawel. Er komt steeds meer aandacht voor palliatieve zorg in de ziekenhuizen. Momenteel wordt er scholing aangeboden voor artsen en verpleegkundigen om ACP gesprekken te kunnen voeren. Dat vind ik een belangrijke stap voorwaarts. Maar meer aandacht is welkom. Op mijn dialyseafdeling hebben we sinds medio 2015 een werkgroep palliatieve zorg. De afgelopen 7 jaar hebben we o.a. de KDQOL vragenlijst geïntroduceerd en een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden opgezet. Momenteel heeft de maandelijkse casusbespreking prioriteit, alles om palliatieve zorg onder de aandacht te brengen en vooral te verbeteren. *Waarom is deze aandacht voor palliatieve zorg bij nierfalen zo belangrijk?* In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen chronische nierschade. Bij ruim 16.000 mensen werken de nieren zo slecht dat ze afhankelijk zijn van een nierfunctievervangende therapie in de vorm van dialyse of een niertransplantatie. In de 107 Nederlandse dialysecentra dialyseren bijna 6.500 patiënten. Dat gaat dus om heel veel mensen. Eindstadium nierfalen en dialyseren kan gepaard gaan met veel symptomen zoals vermoeidheid, jeuk, spierkramp, slaapproblemen en depressieve gevoelens. Dialyse patiënten worden niet meer beter, tenzij een transplantatie tot de mogelijkheden behoort. In feite is de behandeling dus palliatief maar wel gericht op kwaliteit, hoewel de markering van deze groep patiënten lastiger en minder duidelijk is dan bij andere categorieën patiënten. Meestal komen nieuwe patiënten binnen via de poli Nierfalen. Uiteraard volgen er voorlichtingsgesprekken, met aandacht voor de verschillende soorten behandeling. Conservatieve behandeling komt steeds vaker aan de orde hoewel dit toch een beladen onderwerp blijkt te zijn. *Nierfunctievervangende therapie zoals dialyse is een ingrijpende keuze. Helpt het altijd de kwaliteit van leven? Hoe sta je daarin?* Ik ben ervan overtuigd dat de keuze om conservatief te behandelen vaker de juiste keuze is dan nu het geval is. De dialyse patiënt verdient naast een optimale dialyse behandeling ook de juiste begeleiding en aandacht. Nog steeds weten patiënten niet altijd dat stoppen met dialyse ook een keuze is. *Wat is je eigen link met palliatieve zorg?* Omdat ik de palliatieve zorg wil verbeteren ben ik dit jaar begonnen aan de opleiding tot Palliatieve Zorg Verpleegkundige, naast mijn baan als Dialyse en Poli Nierfalen Verpleegkundige. Mijn doel is o.a. meer aandacht voor, en meer kennis te verkrijgen om mijn collega’s mee te nemen in deze belangrijke materie. *Je hebt Carend benaderd en aangemoedigd om dit webinar te organiseren. Waarom kwam je op dit idee?* De aangeboden Webinars via Carend hebben mij zo enthousiast gemaakt dat ik besloot om aandacht te vragen voor “mijn” patiënten. Maar dat weet je want daar heb ik jou voor benaderd. Je kan je nog inschrijven voor het webinar, dat vanavond om 20.00 uur plaatsvindt. Internist-nefroloog Marjolijn van Buren en verpleegkundig specialist Nouleen Berkhout, beiden werkzaam in het Haga Ziekenhuis zijn de sprekers. Marjolijn is voorzitter van de richtlijnencommissie Palliatieve Zorg bij nierfalen. ![patricia savelberg.jpeg](https://carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/patricia%20savelberg.jpeg) Patricia Savelberg, dialyseverpleegkundige in MUMC.
dinsdag 08 november 2022
20:00 uur
dinsdag 08 november 2022
12:51 uur