CAREND NIEUWS

Leergang Palliatieve Zorg voor VVT start op 1 april in Leeuwarden, Hengelo, Utrecht en Breda

Auteur: Carend Redactie 29.01.2024

Carend start dit voorjaar met de verdiepende leergang palliatieve zorg voor de VVT in de regio's Leeuwarden, Hengelo, Breda en Utrecht.

Auteur: 25.01.2024

Meer dan een half miljoen mensen in Nederland verleende in de afgelopen vijf jaar mantelzorg aan een terminale zieke thuis. Van deze mantelzorgers is 7 op de 10 overbelast. Bij ongeveer 6.000 mensen die jaarlijks thuis overlijden, is hulp g...

Auteur: Sander de Hosson, KNMG 24.01.2024

Mensen hebben in toenemende mate behoefte aan regie over hun eigen levenseinde. Ze hebben daarvoor verschillende opties, waaronder bewust stoppen met eten en drinken. Ieder wilsbekwaam persoon kan hier zelf voor kiezen en dit uitvoeren. Een...

Auteur: 24.01.2024

Welke rol speelt cultuur in de stervensfase? Hoe kun je als zorgverlener aansluiten bij de wensen van patiënt en familie? Hoe zoek je toenadering?

Auteur: Johan Rijneveld (Nederlandse Zorgautoriteit) 23.01.2024

Afgelopen week plaatste Carend het opinie-artikel van wijkverpleegkundige Jennifer Bergkamp waarop zeer veel reacties via social media kwamen. Ook van de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZA). In onderstaand artikel, geschreven door Johan Rij...

Auteur: 22.01.2024

Bewust stoppen met eten en drinken om daardoor je levenseinde te bespoedigen. Voor de één is het de ultieme, autonome dood, voor de ander is het een gruwelijk idee. Carend biedt over dit onderwerp op dinsdagavond 26 maart een webinar aan. H...

Auteur: Jennifer Bergkamp, verpleegkundige in de wijk 18.01.2024

De financiering van de wijkverpleging gaat op de schop en wordt vervangen door een systeem dat er vooral politiek goed uitziet. Maar als je je erin verdiept lijkt het vooral op het invullen van het formulier voor je belastingaangifte.

Auteur: 18.01.2024

Op donderdag 23 mei 2024 organiseert Carend in nauwe samenwerking met het Radboud UMC, het LUMC en KWF het Naasten- en Nabestaanden Congres (voor zorgverleners) in Zwolle! Aandacht, zorg en samenwerken: kernwoorden als het gaat om meer oog...

Auteur: 17.01.2024

Een van de vier domeinen van palliatieve zorg is het zingevingsdomein. Als we het over zingeving of spiritualiteit hebben, gaat het vaak over levensvragen. Elke patient, of zijn naaste zullen in het verloop van een ongeneeslijke ziekte tege...

Auteur: 15.01.2024

In de laatste weken van 2023 waren er meerdere signalen over het niet beschikbaar zijn van palliatieve thuiszorg door budgetplafonds van zorgverzekeraars. Volgens de verzekeraars was er hierbij veelal sprake van misverstanden, maar toch kri...