CAREND NIEUWS

Palliatieve zorg voor daklozen

19.02.2022

Daklozen hebben vaak last van complexe en chronische comorbiditeit, waardoor ze gemiddeld jong overlijden. Zij hebben echter weinig toegang tot palliatieve zorg. Daklozen zien levenseindezorg vaak niet als prioriteit en drugsverslaving verh...

Auteur: Liesbeth van Vliet, universitair docent Gezondheidspsychologie 16.02.2022

Wanneer patiënten ernstig ziek worden hebben ze goede medische zorg nodig. Maar dat is niet voldoende. Ze hebben ook goede informatie nodig, en emotionele ondersteuning; dit helpt om hun ‘need to know & need to feel known’ tegemoet te komen...

Auteur: Carend Redactie 10.02.2022

Jannie Oskam heeft dertig jaar in de zorg gewerkt. In 2019 werd ze ziek. De diagnose luidde uitgezaaide borstkanker, waardoor ze direct wist dat ze niet meer zou genezen. Jannie heeft een boek geschreven over de fase die daarna volgde, 'Tus...

Auteur: 09.02.2022

Jannie Oskam is ongeneeslijk ziek en daar schreef ze een prachtig boek over: 'Tussenland, leven met de dood in je schoenen'. Op dinsdag 15 februari vertelt ze daarover tijdens een bijzondere lezing bij Carend. Gastheer en interviewer van de...

Auteur: Carend Redactie 08.02.2022

Centraal in de campagne van SIRE staan dooddoeners.

Auteur: Sander de Hosson 07.02.2022

Maar liefst 54% van de Nederlanders geeft aan niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is en heeft daar later spijt over. Dat maakt SIRE bekend in een publiekscampagne die per vandaag start. Het verdriet i...

Auteur: Sander de Hosson 05.02.2022

Op 19 april 2022 zullen longarts Kris Mooren en verpleegkundig specialist Danielle Wester een leerzame avondwebinar houden over "Palliatieve zorg bij COPD". Nadruk ligt op advance care planning en de symptoombestrijding op alle domeinen van...

Auteur: Carend Redactie 03.02.2022

Op dinsdag 8 maart organiseert Carend een avond over de palliatieve zorg in het verpleeghuis. Op deze avond zullen Teun Toebes (verpleegkundige, auteur en huisgenoot in een verpleeghuis) en specialist ouderengeneeskunde Margot Verkuylen bei...

Auteur: 02.02.2022

Het ontwikkelen van webinars is onze specialiteit, maar hoewel wij trots zijn op ons aanbod, willen we heel graag dat dit maximaal aansluit bij wat u van ons verwacht. Wij zouden u heel graag willen vragen welk onderwerp of onderwerpen u h...

Auteur: Carend Redactie 01.02.2022

Binnenkort schrijft Rob Bruntink 25 jaar over de palliatieve zorg en dat wil hij graag vieren met de palliatieve wereld door middel van het organiseren van een webinar. Dit webinar vindt plaats op 24 februari om 20.00 uur en is voor iederee...