CAREND NIEUWS

Leren sterven volgens Barbara van Beukering [interview]

Auteur: Geeske Hendriksen 14.10.2022

Wat ik verwacht van palliatieve zorg als ik ga sterven? Dat weet ik nu niet. Ik denk wel dat ik goed ben voorbereid op mijn laatste levensfase. Dit weet ik inmiddels zeker: ik ga me niet zinloos door laten behandelen, ik ga ook niet googele...

Auteur: Carend Redactie 13.10.2022

Op 1 november zal Carend het webinar 'Palliatieve Zorg bij dementie' organiseren. Een belangrijk onderwerp binnen de zorg, omdat de ziekte veel voorkomt, het aantal patienten met deze ziekte stijgt en omdat uitstekende palliatieve zorg op a...

Auteur: Carend Redactie 12.10.2022

De herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase is gepubliceerd door IKNL. Met jaarlijks zo’n 152.000 mensen in Nederland die overlijden, krijgen veel mensen, zowel patiënten, naasten als zorgverleners, te maken met #rouw. Van de mensen...

Auteur: 10.10.2022

Op 16 maart 2023 vindt het eerste grote congres van Carend plaats. Begin november zal de kaartverkoop beginnen. Het congres vindt precies plaats als Carend 2,5 jaar bestaat.

Auteur: Rob Bruntink 09.10.2022

*Het slechtnieuwsgesprek met de palliatieve moslimpatiënt kan beter. Knip het in twee delen: praat eerst over de prognose. De rest komt later wel. Mustafa Bulut over cultuurverschillen bij de behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten.*

Auteur: 08.10.2022

Op 8 oktober vond de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ). Deze dag stond in het teken van de zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Welke activiteiten werden er georganiseerd om zorgverleners, patiënten en...

Auteur: Carend Redactie 07.10.2022

De herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase is gepubliceerd door IKNL. De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naas...

Auteur: Carend Redactie 06.10.2022

De nieuwe redactie van Carend.nl is gevormd en woensdag voor het eerst bij elkaar gekomen. De redactie bestaat uit een ervaren team van mensen die hun sporen binnen de journalistiek en (palliatieve zorg) hebben achtergelaten. Geeske Hendrik...

Auteur: 05.10.2022

Storytelling, het schrijven over bepaalde ziektegeschiedenissen, over ethische dilemma's of over heftige gebeurtenissen heeft een grote vlucht genomen. Carend ziet de enorme waarde om op deze wijze zaken voor het voetlicht te brengen, om ee...

Auteur: Carend Redactie 02.10.2022

Carend organiseert in de maanden november en december een aantal relevante webinars over palliatieve zorg bij veelvoorkomende ziekten als dementie en Parkinson. Wij hebben op elk onderwerp topsprekers weten aan te trekken.