'Bewust afzien van eten en drinken' vanavond bij Nieuwsuur

Auteur: Carend Redactie
28.09.2023
'Bewust afzien van eten en drinken' vanavond bij Nieuwsuur
Auteur: Carend Redactie
28.09.2023

Vanavond bericht het televisieprogramma Nieuwsuur uitgebreid over patienten die in de laatste levensfase bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. 

Omdat deze hoog autonome keuze bij patiënten vaker voorkomt, is er ook bij zorgverleners een toenemende behoefte aan meer kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. In 2014 verscheen door KNMG en V&VN een voor hulpverleners een praktische handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.’ Deze handreiking wordt momenteel herzien. U kan de oude handreiking hier downloaden.

De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier? De handreiking is primair bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook gelezen en gebruikt worden door patiënten en naasten.

Meer behoefte aan kennis

Carend vindt meer kennis over 'Bewust afzien van eten en drinken' erg belangrijk. Via deze link kan u een webinar over dit onderwerp terugkijken.

Ook op ons congres 'Zorg in de Stervensfase'  besteden we aandacht aan dit onderwerp. Alexander de Graeff (internist-oncoloog en hospice-arts) zal in een workshop uitgebreid ingaan op de vraag hoe we als zorgverleners het beste kunnen omgaan met de medische, ethische en juridische kanten van deze hulpvraag aan de hand van casuïstiek en kennis.

Bekijk de indrukwekkende film 'Dertien dagen' over dit onderwerp.

Still uit de documentaire Dertien Dagen (met toestemming geplaatst)dinsdag 26 maart 2024
20:00 uur