Carend wenst u een goed 2022

Auteur:
05.01.2022
Carend wenst u een goed 2022
Auteur:
05.01.2022

Carend wenst u een goed en bovenal gezond 2022!

In dit jaar willen we ons nog meer inzetten voor de palliatieve zorg in de breedte. Hoewel deze zorg steeds meer aandacht krijgt in de samenleving en in het medisch denken, zijn er nog veel verbeterslagen te maken.

Sinds de oprichting van Carend in september 2020 is er veel gebeurd. Hoewel we wilden beginnen met fysieke nascholingen, heeft de coronacrisis dat veranderd. We hebben ons nu vooral gericht op webinars, maar we willen hier verandering in brengen. Houd onze website in de gaten!


Webinars

Ook in 2022 zullen we hard werken om hoogkwalitatieve webinars te organiseren.

Wij kunnen vast verklappen dat er gewerkt wordt aan een vierluik over palliatieve zorg bij orgaanfalen die in april zullen plaatsvinden. Zo zullen de onderwerpen ‘harfalen’, ‘COPD’ en ‘ALS’ in aparte webinars langskomen met gerenommeerde sprekers en ook zullen we uitgebreid aandacht besteden aan palliatieve zorg bij het dementieel syndroom.


Carend wil door het geven van deze hoogkwalitatieve webinars voor zorgverleners uit verschillende disciplines de kennis en kunde over dit vakgebied verbeteren.

Wij hebben hierbij een aantal kernwaarden:

-alle webinars zijn geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen

-de webinars zijn ook laagdrempelig toegankelijk voor studenten geneeskunde en verpleegkunde (en alle paramedische beroepen), dit doen we door een lage toegangsprijs voor hen te rekenen. 

-de webinars zijn zo goed mogelijk toegankelijk voor andere geïnteresseerden (niet-zorgverleners zoals patiënten, mantelzorgers, naasten, nabestaanden). Door de aanwezigheid van deskundige moderatoren in de chat die eventueel medisch jargon of begrippen vertalen en vragen kunnen beantwoorden

-de onderwerpen zijn altijd relevant en actueel; uiteraard zullen we de belangrijke onderwerpen de revue laten passeren, maar wij zoeken ook naar onderwerpen die wat minder bekend zijn, maar ook aandacht behoeven, zoals binnenkort palliatieve zorg bij daklozen, palliatieve zorg binnen de verslavingszorg en palliatieve zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking


Website

Via onze website zullen we andere zorgverleners en betrokkenen bij palliatieve zorg een platform bieden om verhalen over palliatieve zorg te delen door middel van columns en blogs. Wij denken dat door deze verhalen het belang van goede palliatieve zorg nog beter naar voren komt.

Samen met u proosten we op het nieuwe jaar. We zijn erg dankbaar voor het enthousiasme dat we ontvangen hebben en kijken uit naar de toekomst!