‘Komen tot de kern van het leven, de essentie, kunnen mensen helaas pas echt goed wanneer alle ruis wegvalt‘. Interview met Patty Duijn.

Auteur: Saskia Kok
30.01.2023
‘Komen tot de kern van het leven, de essentie, kunnen mensen helaas pas echt goed wanneer alle ruis wegvalt‘. Interview met Patty Duijn.
Auteur: Saskia Kok
30.01.2023

Op dinsdag 31 januari verzorgt rouwdoula Patty Duijn, samen met Sander de Hosson, de Webinar Zorg in de Stervensfase. Wat doet een rouwdoula? En hoe draagt haar werk bij in de stervensfase?

 

Patty Duijn is systemisch begeleider bij leven en afscheid. Dit houdt in dat zij, naast oog voor de persoon in het bed, ook aandacht heeft voor de gezins- en familiedynamieken die er zijn. Haar werk stopt niet na overlijden. Begeleiding op de weg naar het hervinden van levenslust behoort ook tot haar dienstverlening. Haar drijfveer: liefde voor het leven. 


Vanaf 2008 werkte Patty vijf jaar als zorgvrijwilliger in een hospice. Hier ontdekte zij al snel haar grootste kracht: het verbinden van familie- en gezinsleden. Dit doet zij door het bieden van inzicht waardoor mensen begrip krijgen voor elkaars emoties. Haar externe blik ziet wat er aan gezins- en familiedynamieken speelt. Op die wijze kan zorg voor elkaar in de stervensfase een zuivere vorm krijgen. Met als gevolg dat mensen hierdoor beter bij hun gevoelens kunnen en de liefde voor zichzelf en de ander vrij kan stromen. Mensen ervaren kwaliteit van leven.

 

‘Komen tot de kern van het leven, de essentie, kunnen mensen helaas pas echt goed wanneer alle ruis wegvalt,’ vertelt Patty. ‘Wanneer sterfelijkheid zich aandient is er weinig ruis; opsmuk verdwijnt, welke functie je hebt doet er niet toe en maskers vallen af. In die wereld ben ik op mijn best. De frequentie waar we als mensen contact met elkaar kunnen maken vanuit de essentie.’

 

Om de verbinding met families te kunnen blijven behouden, over de muren van het hospice heen, deed Patty de opleiding tot uitvaartleider. Sinds 2014 heeft ze haar eigen bedrijf waarin begeleiding bij leven en afscheid worden geboden. Met een deskundig team van dertien mensen is zij vierentwintig uur per dag bereikbaar.

 

Als uitvaartbegeleider en rouwdoula gaat het Duijn om het bieden van steun vanaf het eerste uur. ‘Op het moment dat de ziekte en sterfelijkheid in een gezin komen wonen is er reeds sprake van afscheid. In deze fase verandert er ongelooflijk veel, meer dan mensen zich vaak bewust zijn. Het is mijn overtuiging dat de juiste begeleiding vanaf dat eerste uur zeer helpend is voor het zo zacht mogelijk maken van deze rauwe periode’. Gelukkig kennen steeds meer huisartsen, buurtteams en oncologisch verpleegkundigen het belang van begeleiding door een rouwdoula. Het aantal verwijzingen via deze kanalengroeit gestaag. 


Duijn: ‘Vanaf het moment dat mensen horen dat zij niet meer beter worden start onze begeleiding. Wij zijn dichtbij waar nodig, en op afstand waar dat kan. Samen besteden we aandacht aan de nieuwe situatie waartoe alle gezinsleden zich moeten leren gaan verhouden. We praten over verlies, verdriet, praktische zaken, onderlinge irritaties, eigen verlangens en behoeften en openstaande levensvragen. We praten over alles wat nodig en wenselijk is.’ Dit gebeurt in individuele gesprekken maar ook in gezinsverband. Patty noemt dat ronde-tafel- gesprekken. Door het creëren van een veilige bedding kan transparante communicatie ontstaan. Elkaar echt horen is belangrijk voor onderling begrip en voor het kwalitatief kunnen “doorleven” in de stervensfase. Daardoor ontstaat er ruimte in het proces voor de komende werkelijkheid; de dood.

 

'Doorleven, hoe doe je dat, hoe pak je het leven weer op?'


Patty en haar team begeleiden tot ver na het moment van overlijden. Nazorg is essentieel. Doorleven, hoe doe je dat, hoe pak je het leven weer op? Daarom werd het initiatief Levenslust APK gelanceerd. Hierbij worden allerlei evenementen georganiseerd met maar één doel: mensen in beweging krijgen of houden. Net even dat zetje in de rug geven wat soms nodig is. Duijn: ‘In onze wandelgroep zijn in de afgelopen twee jaar twee liefdesrelaties ontstaan en nog veel meer prachtige vriendschappen. Dat is toch bijzonder! Ik houd van het leven. Ook als er grote dingen gebeuren. Die zijn onontkoombaar. Leren om ons er toe te verhouden is wat het leven kwaliteit geeft’ 

Meer informatie op de website van Patty: www.pattyduijn.nldinsdag 31 januari 2023
20:00 uur