Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg

Auteur: Carend Redactie
11.01.2022
Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg
Auteur: Carend Redactie
11.01.2022

De palliatieve zorg bij patienten met een verslaving staat nog in de kinderschoenen, maar er lijkt gelukkig steeds meer aandacht te komen voor dit onderwerp. De reden dat de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de ontwikkeling van de palliatieve zorg bij de algemene populatie komt deels doordat bij patiënten met een verslaving deze zorg belemmerd wordt doordat verslaving maatschappelijk als ziekte vaak niet (voldoende) wordt geaccepteerd en bij de doelgroep een grote behoefte is aan autonomie en een wantrouwen naar zorgverleners.  Daarnaast spelen bij patienten met een verslaving vaak schaamtegevoelens en kan er sprake zijn van patients delay en doctors delay op somatisch gebied, waardoor palliatieve zorg te laat of onvoldoende ingezet wordt. 


Ontwikkeling richtlijn en handleiding

Er wordt daarbij gepleit om een samenhangend beleid te ontwikkelen voor de chronisch verslaafden die uiteindelijk verslaafd zullen sterven. Belangrijke onderdelen hiervan zijn casemanagement, geestelijke verzorging en een moreel beraad. Bruntink (2007) beschreef al dat in palliatieve zorg bij patiënten met een verslaving aandacht moet worden besteed aan respectievelijk het medisch-somatische, lichamelijke, psychische, sociale en maatschappelijke domein. De noodzaak tot duidelijke richtlijnen wordt inmiddels breed onderkend en Tactus Verslavingszorg is bezig om een handreiking te schrijven. 


Webinar bij Carend over dit onderwerp op 8 februari

Carend vindt dat de zorg voor deze patienten onderbelicht is en wil bijdragen om daar verandering in te brengen! Daarom organiseren wij samen met verslavingsarts en kaderarts palliatieve zorg Saskia Buijs een avondwebinar en zullen het onderwerp breed benaderen tijdens op 8 februari a.s van 20.00 - 22.00 uur.  Aan de hand van casussen wordt ingegaan op verschillende factoren die deze zorg anders kunnen maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens en schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook is er aandacht voor de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon. Wij nodigen alle zorgverleners die met deze complexe, maar uitdagende patiëntencategorie werken uit om deze avond online bij te wonen. Voor zorgverleners is er accreditatie toegekend. Ook niet-zorgverleners zoals naasten of patiënten zelf kunnen de avond volgen. 

Wil je met je hele team de avond bijwonen, dan kan dat ook en wordt er een speciale korting berekend: mail in dat geval even naar info@carend.nl


Webinar Palliatieve Zorg bij patienten met een Verslaving

Spreker: Saskia Buijs, verslavingsarts en kaderarts palliatieve zorg

Wanneer: 8 februari 2022

Hoe laat: 20.00 uur - 22,00 uur

Voor wie: multidisciplinair, dus alle zorgverleners die met deze patienten en clienten werken, maar ook andere betrokkenen (in de chat worden medische termen toegelicht en uitgelegd door deskundige moderatoren)

Inschrijven: via deze link webinars (carend.nl) 


Lees het blog van Saskia Buijs "Stop eens met praten" (carend.nl)