Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij nierfalen'

Auteur: Carend Redactie
06.02.2023
Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij nierfalen'
Auteur: Carend Redactie
06.02.2023

Op 2 maart organiseert Carend in nauwe samenwerking met PZNL, de Patiëntenfederatie en de Nierpatiëntenvereniging het webinar 'Nadenken over de toekomst bij nierfalen (over kwaliteit van leven en palliatieve zorg). In dit webinar zullen verschillende experts aan het woord komen, waaronder internist-nefroloog Marjolijn van Buren. Het webinar is interactief en gratis. Aanmelding is wel verplicht (via de link onderaan dit bericht).

Nierfalen is een chronisch, vaak voortschrijdend ziektebeeld met klachten op verschillende gebieden. Patiënten kunnen last hebben van vermoeidheid, vocht vasthouden en jeuk, maar ook klachten van angst, depressieve gevoelens en zingevingsaspecten komen veel voor.

Soms is een niertransplantatie of dialyse mogelijk. Maar vaak ook niet. Bij ziekten die in de tijd voortschrijden en uiteindelijk ook de levensduur bekorten, speelt palliatieve zorg een belangrijke rol. Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van het leven en probeert niet alleen de lichamelijke klachten te verlichten, maar ook veel aandacht te hebben voor psychische, sociale en zingevingsvraagstukken.

Bij nierfalen zal soms gekozen worden voor ingrijpende behandelingen als niertransplantatie, het starten van dialyse, het niet starten van dialyse en het staken van dialyse.

Tijdens dit webinar zullen internist-nefroloog Marjolijn van Buren, een geestelijk verzorger en een patiënt een uitgebreide blik op de toekomst geven bij nierfalen.

Het webinar is bedoeld voor patiënten en hun naasten en andere geïnteresseerden en is gratis toegankelijk (registreren wel verplicht). Het webinar wordt aangeboden door een samenwerking van PZNL, Patiëntenfederatie, de Nierpatientenvereniging en Carend.


Foto's: Canva en Freepik.

donderdag 02 maart 2023
20:00 uur