CAREND NIEUWS

Niet te missen: webinar over de herziene richtlijn palliatieve sedatie

Auteur: Carend Redactie 04.08.2022

De richtlijn 'Palliatieve sedatie' van IKNL is op veel cruciale punten herzien en op 30 juni jl na een jarenlange voorbereiding [gepubliceerd](https://carend.nl/artikel/herziening-richtlijn-palliatieve-sedatie). Gezien de vele wijzigingen...

Auteur: Lynn Berger, journalist de Correspondent 19.07.2022

Zorgen is: accepteren dat iemand niet meer beter wordt, en geven wat je kunt om het einde zo prettig mogelijk te maken, leer ik van Malika (54), wier dochter een dodelijke stofwisselingsziekte heeft. Voorpublicatie uit het nieuwe boek van...

Auteur: Carend Redactie 12.07.2022

Praten we in Nederland te weinig over de dood? Hoe ga je als arts het gesprek aan met de patiënt en familie over de dood? En wanneer is het juiste moment? Een podcast met experts.

Auteur: Carend Redactie 07.07.2022

Met goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden. Daarom versterkt de overheid de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Tussen 2022 en 2027 komt in totaal €150 miljoen...

Auteur: Carend Redactie 06.07.2022

Op 30 augustus organiseert Carend een geaccrediteerd [webinar](https://carend.nl/artikel/webinar-over-de-herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie) 'Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie'. Hierbij zullen we de belangrijkste wijzigingen bespre...

Auteur: Carend Redactie 30.06.2022

Vandaag is na een zeer lange voorbereidingstijd de herziening van de [Richtlijn Palliatieve Sedatie](https://www.pallialine.nl/sedatie) gepubliceerd door KNMG en IKNL/PZNL. Een van de redenen dat de lancering lang op zich heeft laten wachte...

Auteur: Carend Redactie 29.06.2022

Op 5 juli organiseert Carend het laatste webinar van dit seizoen. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts zal zeer uitgebreid ingaan op het onderwerp **'Misselijkheid en braken'**.

Auteur: Rob Bruntink 21.06.2022

Als een patiënt hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, begint het rouwen al. Voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste. En voor de zorgverlener. Want die had graag ander nieuws gebracht. Manu Keirse over rouwprocessen. Op 28 juni 2022 geef...

Auteur: Carend Redactie 14.06.2022

Door dit werk noodgedwongen ‘voor gratis’ te doen, werken zij ongewild mee aan het ondermijnen van een professionele opzet van dit belangrijke werk. Daarbij is er veel uitval door burn-out en te weinig tijd voor het uitdragen van de kennis...

Auteur: 14.06.2022

Volgende week organiseert Carend een uitgebreid webinar over 'Dyspneu in de palliatieve (en terminale) fase. Sander de Hosson (longarts) en Mariette Scholma (verpleegkundig specialist) zullen uitgebreid ingaan op de diagnostiek, ziekte- en...