CAREND NIEUWS

Belangrijk webinar: 'palliatieve zorg op de SEH' op dinsdag 30 mei

24.05.2023

De aandacht voor palliatieve zorg neemt steeds meer toe. Ook op de afdelingen SEH van ziekenhuizen. Dat is een belangwekkende ontwikkeling, want een kwart van de personen die in 2017 overleed aan een aandoening relevant voor palliatieve zor...

Auteur: Redactie Carend 19.05.2023

Wil je jouw kennis en ervaring met social media vrijwillig inzetten om Carend te helpen verbetering van de palliatieve zorg te bereiken?

Auteur: Carend Redactie 18.05.2023

Er zit geen beweging in het dossier 'Hulpmiddelen' meldt thuiszorgverpleegkundige Jennifer Bergkamp op haar Linked-In-pagina. Zij mocht aanschuiven bij een overleg tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Zorgverzekeraars,...

Auteur: Redactie Carend 12.05.2023

‘Ik strijd voor het belang van goede palliatieve zorg, deze award zie ik als een prachtige aanmoediging om hiermee door te gaan.'

Auteur: Carend Redactie 11.05.2023

Op 23 mei organiseert Carend het webinar 'Begeleiding bij bewust afzien van eten en drinken' in de laatste levensfase. Een keuze die vaker gemaakt wordt door mensen zelf. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden krijgen steeds vaker te make...

Auteur: Carend Redactie 10.05.2023

Een recordaantal van ruim 13.000 vrijwilligers was het afgelopen jaar beschikbaar voor de hulp aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Dit blijkt uit de VPTZ registratierapportage 2022.

Auteur: Carend Redactie 02.05.2023

Als zorgverlener kan je veel in aanraking komen met patiënten of cliënten die gaan sterven. Kennis over palliatieve zorg en de stervensfase neemt toe, maar veel naasten zullen je ook vragen wat er na het overlijden met het lichaam van hun g...

Auteur: Sander de Hosson 01.05.2023

Artikel over de lijkschouw en het constateren van de dood.

Auteur: Carend Redactie 29.04.2023

Per heden heeft Sander de Hosson zich als ambassadeur aan Stichting Komma verbonden. Stichting Komma gaat naar ouders toe om hun levensverhaal op beeld vast te leggen door middel van een mooi gefilmd, uitgebreid interview. In dit gesprek w...

Auteur: 26.04.2023

In de eerste twee weken van mei organiseert Carend in samenwerking met Docendo twee webinars over zorg rond en na het overlijden.