CAREND NIEUWS

Wat houdt 'goede communicatie' bij mensen met een ongeneeslijke ziekte precies in?

Auteur: Carend Redactie 08.06.2023

Op dinsdag 20 juni organiseert Carend het webinar over goede communicatie bij mensen met een ongeneeslijke ziekte. Dit webinar is speciaal bedoeld voor zorgverleners. Wanneer patiënten ernstig ziek zijn en niet meer beter worden hebben ze...

Auteur: Redactie Carend 07.06.2023

Hoe voer je een eerlijk slechtnieuwsgesprek zonder alle hoop weg te nemen?

Auteur: Carend Redactie 03.06.2023

Recent verscheen het boek 'Probleemgeorienteerd denken in de Palliatieve Zorg', een leerboek voor zorgverleners waarin de vele lichamelijke, psychosociale en existentiele problemen die bij patiënten met een ongeneeslijke ziekte een rol kunn...

Auteur: Carend redactie 01.06.2023

Geweldig nieuws: in het najaar zal Carend starten met een leergang palliatieve zorg voor iedereen die werkzaam is binnen de VVT-sector. Hiermee hoopt Carend de kennis en kunde over dit belangrijke onderwerp ook in deze sector te vergroten,...

Auteur: Carend Redactie 01.06.2023

Op donderdagavond 6 juli vindt het webinar 'Nadenken over de toekomst bij COPD’ plaats. Deze avond wordt georganiseerd door Carend, PZNL (Palliatieve Zorg Nederland), Patiëntenfederatie Nederland en het Longfonds.

Auteur: Redactie Carend 01.06.2023

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leeftijd.

Auteur: Carend Redactie 31.05.2023

Dinsdagavond 6 juni een bijzonder webinar aan de hand van de documentaire 'Contact' en met psycholoog Leonie Vogels.

Auteur: Rob Bruntink/ de Dutch Health Hub 30.05.2023

Anesthesioloog-intensivist Dave Tjan van Ziekenhuis Gelderse Vallei was betrokken bij de oprichting van de ACP-poli in dat ziekenhuis. Hij deelt zijn ervaringen met advance care planning op het ACP-congres van 13 juni van Carend en de Dutch...

Auteur: Redactie Carend 28.05.2023

Palliatieve zorg gaat niet alleen over sterven, het gaat ook over luisteren naar je patiënten en kennis hebben van symptomen in de palliatieve fase.

Auteur: Geeske Hendriksen 28.05.2023

Het hele proces deed Ineke nog het meest denken aan de verhalen over oude Indiaanse vrouwen die de rand van het dorp opzochten om in rust te sterven.