CAREND NIEUWS

Webinar over dyspneu: "De inzichten over behandeling van benauwdheid in de palliatieve fase zijn in beweging."

14.06.2022

Volgende week organiseert Carend een uitgebreid webinar over 'Dyspneu in de palliatieve (en terminale) fase. Sander de Hosson (longarts) en Mariette Scholma (verpleegkundig specialist) zullen uitgebreid ingaan op de diagnostiek, ziekte- en...

Auteur: Carend Redactie 10.06.2022

In de maand juni en juli sluit Carend het jaar 2021/2022 af met een mooie reeks webinars over symptoombestrijding in de palliatieve zorg. We zullen de meest voorkomende symptomen (pijn, dyspneu en gastro-intestinale klachten) in de palli...

Auteur: Leny Merks 10.06.2022

Mantelzorgers die bij een stervende waken hebben een zware taak, fysiek en emotioneel. Hoe fijn is het dan als zij, op hun beurt, ook een beetje aandacht mogen ontvangen. Medio 2020 bracht die gedachte de initiatiefnemers van Stichting Waak...

Auteur: 07.06.2022

Bij palliatieve zorg denken veel mensen aan de laatste maanden, weken en dagen van het leven. Palliatief patiënt Jannie Oskam benadrukt de waarde van palliatieve zorg in de tussenfase van een ongeneeslijke ziekte. Jannie Oskam studeerde...

Auteur: 05.06.2022

Manu Keirse (75) is al 55 jaar met rouw en verlies bezig. Hij groeide op in een klein Belgisch dorp, waar de klokken een uur beierden als iemand was overleden. Verlies was ook zichtbaar: naast de voordeur van de overledene werd een kruis ge...

Auteur: Rob Bruntink 02.06.2022

Vroegtijdig en op een laagdrempelige manier polsen hoe een ongeneeslijk zieke patiënt over zijn toekomst denkt, is enorm belangrijk, aldus Marike de Meij. Advance Care Planning is dus belangrijk. Maar het sterfbed is niet maakbaar. Ook dat...

Auteur: Carend Redactie 01.06.2022

Auteur: Carend Redactie 30.05.2022

Vanavond om 20.00 uur vindt het webinar 'Euthanasie' plaats. Afgelopen maand bestond de Euthanasie-wetgeving in Nederland 20 jaar. Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden kunnen artsen het leven van hun patienten beeindigen, mits er vold...

Auteur: 25.05.2022

Op 31 mei organiseert Carend een webinar over Euthanasie. Tijdens dit webinar zullen twee experts van het Expertisecentrum Euthanasie (EE) ons meenemen in de voor alle betrokkenen heftige procedure. Afgelopen maand bestond de euthanasiewet...

Auteur: 20.05.2022

Het slechtnieuwsgesprek met de palliatieve moslimpatiënt kan beter. Knip het in twee delen: praat eerst over de prognose. De rest komt later wel. Mustafa Bulut over cultuurverschillen bij de behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten.