CAREND NIEUWS

Reeks webinars over zorg in de stervensfase

Auteur: Carend Redactie 27.04.2022

Carend is erg trots om te mogen aankondigen dat we in de maanden april/mei vijf webinars organiseren over één centraal en buitengewoon relevant onderwerp: Zorg in de Stervensfase. Wij zullen deze zorg van alle kanten belichten gericht op pr...

Auteur: Sander de Hosson 26.04.2022

Als men praat over 'zorg in de stervensfase' lijkt de nadruk vaak te liggen bij medische interventies zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie en euthanasie. Maar er zijn veel meer zaken die aandacht verdienen rondom dit thema.

Auteur: Carend Redactie 25.04.2022

Al jaren vinden wij dat palliatieve zorg in de basisopleiding geneeskunde en verpleegkunde niet de plaats krijgt, die het verdient. Om die reden start Carend in nauwe samenwerking met KWF en Amsterdam UMC een groot nascholingsoffensief met...

Auteur: Rob Bruntink, journalist 24.04.2022

Bewust afzien van eten en drinken om daardoor je levenseinde te bespoedigen. Voor de één is het de ultieme, autonome dood, voor de ander is het een gruwelijk idee. Lees het interview met Alexander de Graeff die op 3 mei samen met ethicus G...

Auteur: Carend Redactie 12.04.2022

Volgende week, op dinsdagavond 19 april organiseert Carend het webinar 'Palliatieve Zorg bij COPD', een belangrijk onderwerp, niet alleen omdat COPD veel voorkomt, maar ook omdat de symptoomlast bij patiënten met COPD in het laatste levensj...

Auteur: Carend Redactie 12.04.2022

Recent organiseerde Carend een webinar over palliatieve zorg voor mensen met een LHBTI+ achtergrond. Mede na bemiddeling van Carend besteedde de Gaykrant aandacht aan dit onderwerp.

Auteur: Sander de Hosson 10.04.2022

Op 12 april zal revalidatie-arts Esther Kruitwagen uitgebreid in gaan op de brede problematiek van de palliatieve zorg bij mensen met ALS. In dit webinar ligt de nadruk op advance care planning en de behandelmogelijkheden op alle domeinen v...

Auteur: 08.04.2022

Vrijwilligers doen belangrijk werk bij mensen die gaan sterven. Zij verlenen hulp en troost op de meest moeilijke momenten in hospices en bij mensen thuis, soms ook in het ziekenhuis. Het belang van dit werk is ongekend. Op 28 apil gaat pre...

Auteur: Carend Redactie 07.04.2022

Hoe kijkt u naar de toekomst? En wat is nú belangrijk voor u? Binnen vijf tot tien jaar zullen zorgverleners in het ziekenhuis standaard deze vraag stellen aan kwetsbare ouderen en ongeneeslijk zieke patiënten. Ze maken onderdeel uit van ad...

Auteur: Carend Redactie 07.04.2022

Op de 'Dag van Sterven', op 24 mei a.s. zal Carend samen met het Landelijk Expertisecentrum Sterven en Bureau MORBidee in nauwe samenwerking met SIRE een avondwebinar organiseren over 'De dood. Praat erover. Niet eroverheen.'