Webinarprogramma tot de zomer bekend

Auteur: Carend Redactie
19.02.2023
Webinarprogramma tot de zomer bekend
Auteur: Carend Redactie
19.02.2023

Carend gaat op veler verzoek eerder het volledige webinarprogramma bekend maken. Tot aan de zomer komen we met veel nieuwe onderwerpen en herhalen we ook een aantal eerder besproken onderwerpen.


28 februari Gratis webinar 'Leven toevoegen aan de dagen'

Artsen Nick Dekker en Sander de Hosson gaan in gesprek met patiënten Jannie Oskam en Claudia van Deudekom over 'Leven toevoegen aan de Dagen'. In verband met de aanstaande publicatie van het gelijknamige boek wordt dit webinar gratis aangeboden door Carend. Registreren is wel verplicht.

Jannie Oskam, auteur van het boek 'Tussenland'

2 maart Publiekwebinar 'Nadenken over de toekomst bij nierfalen'

Internist Marjolijn van Buren en maatschappelijk werker Gerben van Den Bosch gaan in gesprek over proactieve borgplanning en palliatieve zorg bij nierfalen. Speciaal voor patiënten. Aangeboden door Carend, Patientenfederatie, Nierpatientenvereniging Nederland en PZNL.

7 maart Webinar ‘Zingeving en spirituele zorg’ 

Professor Yvonne Engels en geestelijk verzorger Jacqueline van Meurs over het goed omgaan met zingevingsvraagstukken door zorgverleners. 

21 maart Webinar ‘Voltooid Leven’ 

Els van Wijngaarden is onderzoeker op dit belangrijke en controversiële dossier. Ethicus Gert van Dijk beschouwt de morele overwegingen bij dit maatschappelijk debat.

Voltooid Leven Rapport van de Raad van State (2022)

28 maart Webinar ‘Palliatieve zorg bij leverfalen’ 

MDL-arts Carmen Glorie leert ons waarom meer aandacht voor palliatieve zorg bij leverfalen hoog nodig is. 

4 april Webinar ‘Palliatieve zorg bij COPD’ 

Palliatieve zorg bij COPD mag zich verheugen in meer aandacht, maar longarts Anne-Marije Buiter en verpleegkundig specialist Danielle Wester leren ons over de ziektegerichte en symptoomgerichte palliatieve zorg bij dit veelvoorkomende ziektebeeld met specifieke aandacht voor ACP. 

11 april Webinar ‘Palliatieve zorg bij hartfalen’ 

De Nederlandse Vereniging voor cardiologie investeert eindelijk in goede palliatieve zorg bij hartfalen. Cardioloog Bas Bekkers en verpleegkundig specialist Marjan Aertsen over goede ACP en goede palliatieve en terminale zorg bij hartfalen.

18 april Webinar ‘Delier in de palliatieve fase’ 

Klinisch geriater Marijke Baden, voorzitter van de richtlijncommissie op dit gebied neemt ons mee in de diagnostiek en behandeling van dit veelvoorkomende probleem in de palliatieve en vooral de laatste levensfase.

25 april Webinar ‘Angst en depressie in de palliatieve fase’.

Psychiaters Tineke Vos en Jacqueline Hovens, beide voorzitter van de respectievelijke richtlijncommissies over deze belangrijke onderwerpen.

2 mei Webinar ‘Vaststellen van de dood en schouwen van het lichaam’ 

Tijdens dit webinar leren we wat de eisen, regels en rituelen zijn rond het vaststellen van de dood. Ook gaan we in op de lichaamsschouw en forensische casuïstiek die relevant is voor ziekenhuis, verpleeghuis en eerstelijnsdokters en andere zorgverleners.

9 mei Webinar ‘Postmortale zorg’ 

De dood zou niet een harde grens moeten zijn tussen zorgverleners voor en uitvaartverzorgers na de dood. Het wordt in het continuüm van de zorg rond sterven steeds belangrijker om kennis te hebben van elkaars vakgebieden. In dit webinar leren zorgverleners, wat er na de dood met hun patiënt en naasten gebeurt, zodat zij die optimaal kunnen voorbereiden voor dit traject.

16 mei Webinar ‘Verlies van een ouder’ 

Onvolprezen autoriteit op het gebied van rouw, Manu Keirse zal deze avond ingaan op het onderwerp 'Verlies van een ouder'. Een must-see, dit webinar. Om heel veel redenen.

23 mei Webinar ‘Begeleiding bij afzien van eten en drinken’ 

Stoppen of afzien van eten en drinken komt steeds meer voor, mede na de documentaire Dertien Dagen. In dit webinar leren de auteurs van de handreiking bij de KNMG, internist Alexander de Graeff en ethicus Gert van Dijk, over dit onderwerp over de ethische, medische en verpleegkundige aspecten van deze hoog autonome keuze rond het levenseinde

Ethicus Gert van Dijk

30 mei Webinar ‘Palliatieve zorg op de SEH’ 

In dit webinar gaan SEH-arts KNMG Doutsje Idzenga en verpleegkundig specialist Ellen Kaag uitgebreid in op de palliatieve zorg in de acute zorgketen. 

6 juni Webinar ‘Communicatie in de laatste levensfase’ 

Psycholoog Leonie Vogels leert ons in dit webinar aan de hand van de beelden van de documentaire Contact over hoe we kunnen en moeten communiceren met patiënten die gaan sterven. De beelden zijn indrukwekkend en leerzaam.

20 juni Webinar ‘Communicatie bij vergevorderde kanker’ 

Psycholoog Liesbeth van Vliet en longarts io Olaf Geerse nemen ons mee bij de pitfalls in communicatie rondom patiënten die ernstig ziek zijn. Een avond vol tips ans tricks.